Nummõr' 293
Rehekuu 1. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Muhe mihklilaat
 • Uudissõ
   
 • Kurõmar’asaak kehvä: ku trehväs, sis trehväs
 •  
 • Trummi Riina luulõkogo näütämine
 •  
 • Võro kiilt om opatu 20 aastat
 •  
 • Andkõ häätegemises purgikraami!
 • Elo
   
 • Laidi Tiiu – poiskõisi puutüüoppaja
 • Märgotus
   
 • Kuis saiva Vana Võromaa kihlkunna
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma Lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
  Võro kiilt om opatu 20 aastat
   
  5. rehekuu pääväl tähüstäs Võro instituut võro keele koolioppusõ 20. aastapäivä oppajidõ kokkosaamisõga.

  Nii inneskiidsile ku vahtsilõ võro keele oppajilõ kõnõlõsõ Kuuba Rainer ja Allasõ Tiia Võro instituudist, võro keele oppusõ iistvõtja Kübärä Merili ja oppust edeotsan vidänü Reimanni Nele.

  Toomiku Siiri näütäs vahtsit võrokeelitsit latsiraamatit ja Lüllemäe kooli muusigaoppaja Roose Celia kõnõlõs, kuis täl omma lännü edimädse võrokeelidse muusigatunni.

  E-luudusoppust tege tutvas Kalla Urmas. Oppaja ja koolijuhi märgotasõ ütenkuun, kuis olõssi kõgõ parõmb võro keele oppamisõga edesi minnä.

  Parhilla opatas võro kiilt 18 Vana Võromaa koolin, võro keele oppajit om 24.

  Ku varramba opati võro kiilt üten koolin ütele klassilõ, sis parhilla näütüses Vahtsõliina koolin viiele klassilõ. 12. klassilõ opatas sääl võro kirändüst võro keelen. Mitmõn esi klassin käü võro keele oppus ka Mamastõ, Misso, Orava, Osola, Lüllemäe, Haani, Mõnistõ ja Kuldri koolin.   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin