Nummõr' 293
Rehekuu 1. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Muhe mihklilaat
 • Uudissõ
   
 • Kurõmar’asaak kehvä: ku trehväs, sis trehväs
 •  
 • Trummi Riina luulõkogo näütämine
 •  
 • Võro kiilt om opatu 20 aastat
 •  
 • Andkõ häätegemises purgikraami!
 • Elo
   
 • Laidi Tiiu – poiskõisi puutüüoppaja
 • Märgotus
   
 • Kuis saiva Vana Võromaa kihlkunna
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma Lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
  Trummi Riina luulõkogo näütämine
   
  Pühäpäävä, 6. rehekuu pääväl kell 16 näütäs Võrolt peri luulõtaja Trummi Riina Võrol Kandlõ kultuurimajan umma võrokeelist luulõraamatut «Taivakõ, mu elo Laivakõ».

  Trummi Riina luulõtuisist laulõ tennü Kalkuna Mari ja Tamra Kait tulõva noid laulõ laulma. Klavõri pääl mäng Lattika Urmas.   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin