Nummõr' 292
Süküskuu 17. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Esieräline Võromaa unõnäoraamat jõudsõ kirändüsmuusõummi
 • Uudissõ
   
 • Euroabi jagati ka Vanal Võromaal nigu jummal juhat’
 •  
 • E-luudusoppus ka võro keelen
 • Elo
   
 • Uma talo raamat perre abiga
 • Märgotus
   
 • Vällämaal opja: Võromaalõ tulõmi puhkama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Innembi
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
      
   
   
  Kardokavõtmisõ talos Rõugõ kihlkunnan Luhamõtsa külän Vahtsõ-Lahu talon 1920. aastil. Vankri takan sais peremiis Schmidti Johan. Pildi tekk’ Schmidti Aleksandri. Võromaa muusõumi pildi. 
    
  Kardokatalos viina ja tandsuga
   
  Eesti vabariigi edimädsel aol tetti suurõmba talotüü iks talgo kõrran. Nuu olli rehepesmine ja sitavidämine, a ka kardokavõtminõ ja linakitskmine.

  Kuis käve tuudaigu kardokavõtminõ Rõugõ kihlkunnan Sännä kandin Pärlijõõ veeren, om kirotanu Pedäjä Karl uman käsikirän Hurda talo aoluu kotsilõ.

  Hurda talon oll’ kombõs võtta kardokat pühäpäävä õdaguspoolõ. Virkse aeti harkadraga vallalõ ja päämidselt korssi kardokit naasõ ja tütrigu. Poisi avidi täüs kardokakorvõ är viiä.

  1930. aastidõ keskpaigan tulli Võromaalõ edimädse rootormassina, midä veeti katõ hobõsõga.

  Nuu avidi kardokavõtmist kerembäs tetä.

  Kardokavõtmisõ talgoliidsilõ pakk’ talo pererahvas iks pitsikese viina, sakusmendis oll’ võiuleib. Ku talos läbi sai, süüdi õdagust ja päält tuud naas’ tands akordioni vai lõõdsa perrä.

  Määne tuu Hurda talo üten uma reheelämise ja tõisi huunidõga vällä näkk’, tuud saava kaia kõik huvilidsõ Eesti rahva muusõumin: talo makett om sääl kõgõ kaemisõs välän.

  Mi Tarto ülikooli aoluukursus võtt’ 1979. aasta sügüse Kolga-Jaani mail puultõist kuud kardokat. Tuu aig om mi kursust seoniaoni üten hoitnu.


  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja

   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin