Nummõr' 292
Süküskuu 17. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Esieräline Võromaa unõnäoraamat jõudsõ kirändüsmuusõummi
 • Uudissõ
   
 • Euroabi jagati ka Vanal Võromaal nigu jummal juhat’
 •  
 • E-luudusoppus ka võro keelen
 • Elo
   
 • Uma talo raamat perre abiga
 • Märgotus
   
 • Vällämaal opja: Võromaalõ tulõmi puhkama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Innembi
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
    
   
  Ruitlasõ Olavi,
  haigõ miis
   
    
  Halv om olla...
   
  Täämbä lätt neläs päiv ilma suitsulda. Seo tähendäs, et ma saa suidsutamisõst vallalõ! Väega halv om olla. Eelä oll’ kah ja ma ei näe joht loogilist seletüst, mille hummõn piäs parõmbas minemä. Sitõmbas lätt. Seo om nigu Eesti elo. Kõigil lätt sitõmbas.

  Inneskine rahamiis Kilgi Rein opp ülikoolin eesti kirändüst. Tõõnõ säänesama – Sõõrumaa – vehk pendliga ja hoit seksuaalenergiät kokko. Päält 50aastanõ miis või timä sõnno perrä õnnõ kõrra kuun riistaga vehki. Ülejäänü kõrra piätki pendli näpu vaihõl olõma. Esiki sõs, ku kusõlõ läät.

  Süküs om kah sääne aig, puid kisk kõllatsõs. Kusõnõ aastaaig, kusõdsõ värmi. Ei tiiä, kas kotusõpäälidse valimisõ avitasõ? Ei usu. Kusõplekke kusõga vällä ei mõsta.

  Olõs mõistust vajja... A kost sa võtat? Tulkõ, kotusõpäälidse valitsõja, ja ütelge, et mul om hummõn parõmb!

  Õigus! Ma olõ nelä pääväga suitsõ päält pia 20 eurot kokko hoitnu. Tuu ei olõ määnegi tublidusõ näütäjä, lihtsäle ku sul ajjo ei olõ, sõs ei kulu rahha kah. Kilgil ei lää kah sentigi, niisama Sõõrumaal. Niisama ei lää rahha eloaigsõl vangil Kalda Romeol.

  Muusiän, timä om kah hindäst viimätsel aol ku poliitikust märki andnu. Romeo tahtsõ Jõhvi vallavolikokko kandidiiri, a säädüs ei lupa. Muido om täl esiki uma Wikipeediä lehekülg olõman. Sääl om ilosahe kirän, et Kalda Romeo (sündünü 15. radokuul 1974 Märjamaal) om Eesti kur’ategijä.

  Sammamuudu om Wikipeediä lehekülg poliitik Galojani Anna Marial. Timä kotsilõ om sinnä kirotõt, et karistusõst kõrvalõ hoitja kur’ategijä. Tä and’ ka Tal’nan õkva uma valimisliidu üles. Nimes om Protest!

  Ülejäänü kur’ategijä pruuvva ummi kuritöid maaha salatõn pukki saia. Ja näid ei tohe valli! Ku sa pukki saiõn varasta ei mõista, mis sa sõs poliitikan tiit? Sõs sa, inemine, ei olõ edesiminejä. Nigu ma. Neläs päiv suitsulda, ajo juusk’ kats päivä tagasi umma tiid...

  A ku su käen om liina rahaplaan? Ja sa ei mõista seod kuigi paika säädi?

  Väega halv om olla ja ma ei näe, mille hummõn piäs parõmbas minemä.

  Ülehummõnidsõs om mul suitsõ päält viil 20 eurot kokko hoitu. A ega raha iist mõistust ei osta... Piäs vast õks üte suidsu tegemä…


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin