Nummõr' 73
Paastukuu 29. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tii-hädä tulõman
 •  
 • Näütemängupääväl ikäv es nakka
 •  
 • Küsüge klepsu!
 •  
 • Loosi naisil läts' häste
 •  
 • Miihi käsitüüpäiv Põlvan
 • Elo
   
 • Hää minuga* tütrik Salme
 •  
 • Põlva folkfestil haard üten «uma» vägi
 • Märgotus
   
 • Maainemise «prügükoll'»
 •  
 • Leivo Margus: üte põlv'kunnaga maamehest liinamiist ei saa!
 • Kagahii
  Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Miihi käsitüüpäiv Põlvan
   
   
  Puul'päävä, 2. mahlakuu pääväl kell 10–16 kõrraldas Põlva käsitüüklubi Põlva kultuurikeskusõn miihi suurõ käsitüüpäävä.

  «Tulkõ kaema, midä mehe mõistva!» kuts Põlva käsitüüklubi päälik Tageli Asta kõiki huviliidsi ettevõtmisõst ossa võtma. «Mehe omma uma käsitüüga tiin'mäldä tagaplaanilõ jäänü,» põhjõndas tä tuud, mille pääle kuut naisi käsitüüpäivä tulõ lõpus ka miihi uma.

  Käsitüüpääväl näütäse piä 50 meistrimiist umatettüid asju. Nä seletäse, kuis midägi tetä, jagava oppust ja hüvvä nõvvu.

  Paiga pääl saa ka meeleperälist käsitüükaupa osta: vällä omma pantu puu-, klaasi-, naha- ja sepätüü, vitspunutisõ, tsill'okõsõ keevitüs-skulptuuri, keraamika, jahitrofee, topissõ, piibu, kandlõ, kitarri, ehte, mänguas'a jm.

  Samal aol saa kaia Vahtsõliina pois'kõisi käsitüünäütüst ja Ainelo Ago uunikum-autidõ pildinäütüst.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Ma mõtli, et ma nakka kah tüü man kõnõlõma võro keelen!

  Antslast peri telemiis' Kersna Vahur sai võro kirämiihist härkü (ETV Pealtnägija)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!