Nummõr' 291
Süküskuu 3. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põllumehe omma mõtsatsikoga hädän
 • Uudissõ
   
 • Piusa ots umma tsihti
 •  
 • Vahtsõnõ klubitarõ Urvastõ valla nuurilõ
 •  
 • Käsitüüoppus oppajilõ
 • Elo
   
 • Meditsiinist raamadukogohoitjas
 •  
 • Hüvä Võromaa haldjas Toronton Vesi Salmõ – 90
 • Märgotus
   
 • Rahvalaul muusikatunni!
 •  
 • Kuis ma edimädsel koolipääväl paganas jäi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Esimuudu
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
      
   
   
  Suu kuul sai 1957. aasta suvõl edimädse taro uma mehidseaia tegemises
  Võromaa muusõumi pilt.
   Vabaõhuklass sai valmis 1958. aasta sügüse
  Võromaa muusõumi pilt
   
      
  Ku koolilatsõ kodojänessit ja mehitsit pei...
   
  Klassitarõst välän opminõ om parhilla mooduasi. A olõ-i taa as’a man pall’o midägi vahtsõt. Joba Käisi Johannese seminääri opilasõ opsõ Eesti Vabariigi edimädsel aol hää meelega välän. Nä käve koolitunni aigu mõõtman, ku sükäv om Tamula järv, ilma kaeman, Kiräpää liinamäke uurman...

  1950. aastidõ lõpun võeti välän opminõ jäl ette. Võro kolmas 7klassilinõ kuul (Suu kuul) ehit’ tuujaos eski vabaõhuklassi. Tuu vällänägemise märgot’ vällä algklassõ oppaja Kübärä Ella.

  Ehiti oppaja, latsõ ja vanõmba ütenkuun. Ku ilm vähägi lubasi, sis opõ Suu kooli latsõ iks välän.

  Koolilõ oll’ ehitet ka uma kasvumaja, 1957. aastal sai kuul edimädse mesipuu. Opilaisi hoolõ all oll’ ka uma kodojänessefarm, kon kasvi 50 valgõt angooraküülikut.

  Sügüse kor’ati siini-marju ja opati näid purki pandma. Nii saiva opilasõ üten koolilõputunnistusõga hulga tarviliidsi tiidmiisi uma elo jaos.


  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin