Nummõr' 291
Süküskuu 3. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põllumehe omma mõtsatsikoga hädän
 • Uudissõ
   
 • Piusa ots umma tsihti
 •  
 • Vahtsõnõ klubitarõ Urvastõ valla nuurilõ
 •  
 • Käsitüüoppus oppajilõ
 • Elo
   
 • Meditsiinist raamadukogohoitjas
 •  
 • Hüvä Võromaa haldjas Toronton Vesi Salmõ – 90
 • Märgotus
   
 • Rahvalaul muusikatunni!
 •  
 • Kuis ma edimädsel koolipääväl paganas jäi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Esimuudu
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Väiku kooli trumbi
   
  Peris kõhõdu tunnõ tull’ pääle, ku loi, et Viimsi kooli edimäste klassi läts’ jälki 11 klassitäüt latsi. Sändsen mammutkoolin või jo hää oppus olla, a vähätse latsõ tundva, et nä omma tähtsä ja kuigimuudu vällävalitu.

  Ku koolin om egän klassin kümmekund last, sis saa egäüts midägi säänest tetä, midä tä mõist uman koolin kõgõ parõmbidõ. Nisamatõ tiid lats, et tedä küsütäs pia egän tunnin. Tuu tähendäs, et ku tä midägi ei mõista, tulõ tuu kõrraga vällä.

  Joba om tuust arru saadu, et ku suurõn liinan olõssi sääne väiku kuul, kon oppaja saa egä latsõga egän tunnin tegeldä, sis olnu tuu suurõ oppõmassuga eräkuul.

  Meil olõ-i tuu viil kõigilõ peräle jõudnu, ku suur väärtüs tuu om, ku oppajal om üte latsõ jaos nii pall’o aigu. Esieränis aol, ku latsivanõmbil om ummi latsi jaos aigu mugu vähämb ja vähämb.

  Eestin satas põhikoolist vällä ülearru hulga latsi. Ku pall’o latsi omma koolist välläsadamisõst pästnü mi väikuide kuulõ oppaja, olõ-i kokko loetu. A võissi.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin