Nummõr' 291
Süküskuu 3. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põllumehe omma mõtsatsikoga hädän
 • Uudissõ
   
 • Piusa ots umma tsihti
 •  
 • Vahtsõnõ klubitarõ Urvastõ valla nuurilõ
 •  
 • Käsitüüoppus oppajilõ
 • Elo
   
 • Meditsiinist raamadukogohoitjas
 •  
 • Hüvä Võromaa haldjas Toronton Vesi Salmõ – 90
 • Märgotus
   
 • Rahvalaul muusikatunni!
 •  
 • Kuis ma edimädsel koolipääväl paganas jäi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Esimuudu
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
  Käsitüüoppus oppajilõ
   
  Haan’kasõ küläkeskusõh olli 27. põimukuu pääväl edimäst kõrda kuuh 15 Põlva maakunna käsitüümeistrit (Süvähavvalt, Räpinält, Põlvast, Verioralt ja Oravilt), kedä opatas vällä, et nä umah kodokandih käsitüütarkuisi edesi annassi.

  Timahava alostanu ettevõtmisõ (käsitüü mentorprogramm) edimäne opipäiv oll’ vilt’misest.

  Opas’ Veskimäe Liina Tal’nast rahvakunsti- ja käsitüüliidust. Tä om üteh Kalle Maajaga andnu välla ka viltmise opiraamadu.

  «Käsitüühuviliidsilõ om opminõ massulda, a koolitajatõlõ mass kultuuriministeeriüm,» kõnõl’ ettevõtmisõst rahvakultuuri keskusõ Põlva maakunna as’atundja Taali Kati. «Aastah saa egäh maakunnah rahha katõ oppusõ jaos. Tõõsõl kõrral võissi näütüses kõrraldamist ja ummi töie näütämist opada.»

  Tä ütel’, et ku kiäki taht mentorit oppama kutsu, piät tä võtma ühendüst maakunna rahvakultuuri as’atundjaga, tuu tähendäs Põlva maakunnah sis Kati hindäga. Sõs pandas üteh paika oppusõ aig ja sisu.

  Võro maakunnah om kah pia säänest oppust uuta, and’ teedä iistvõtja Sepä Marika.


  Säinasti Ene


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin