Nummõr' 291
Süküskuu 3. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põllumehe omma mõtsatsikoga hädän
 • Uudissõ
   
 • Piusa ots umma tsihti
 •  
 • Vahtsõnõ klubitarõ Urvastõ valla nuurilõ
 •  
 • Käsitüüoppus oppajilõ
 • Elo
   
 • Meditsiinist raamadukogohoitjas
 •  
 • Hüvä Võromaa haldjas Toronton Vesi Salmõ – 90
 • Märgotus
   
 • Rahvalaul muusikatunni!
 •  
 • Kuis ma edimädsel koolipääväl paganas jäi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Esimuudu
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
  Vahtsõnõ klubitarõ Urvastõ valla nuurilõ
   
  31. põimukuu pääväl tetti Urvastõ vallamaja keldrin valla nuuri ja latsi klubi. Kokko oll’ tulnu päält 50 külalise.

  Klubi pernaanõ om valla nuuritüütäjä Tretjaki Anita (24), klubi sissesäädmise man oll’ täl suurõs abis Kuldri külä teküs nuur Korbi Selje.

  Leaderi projektega om kõrda tettü kolm ilosat tarrõ. Tretjaki Anita olõ-i oma kunstiannõt vaka all hoitnu ja egä tarrõ üts sain om ku kunstiteos. «Edespite om plaan ka küük manu tetä, et sis noorõ üten süvvä tetä saasi,» kõnõl’ Anita.

  Noorõ esi arvssi, et nakkasõ kimmähe klubitarrõ kokku käümä. Nä kaibsi, et ku pääliina noorõ saava bussega egäle poolõ ilma rahalda sõita, sis nimä saava õnnõ sõs, ku kiäki massinaga vidä. Nä olõssi nõun ka massma, ku õnnõ bussi käüssi. Tuuperäst nail omgi hää miil, et nüüt om kos vähämbält kokku saia, varõmb oll’ tuus kotusõs bussijaam.

  Nuuriklubin saa piljardit, õhuhokit ja tõisi lavvamänge mängi, muusikat kullõlda, sõpruga juttu aia. Oodõtas ettevõtmiisi, välläsõitõ, võistlusi. Mõtõ om nakata tegemä kokkusaamisi valla nellän suurõmban külän – Kuldrin, Vahtsõ-Antslan, Urvastõn ja Vaabinan, et kiäki kõrvalõ ei jäässi.


  Kuulmetsa Heli

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin