Nummõr' 290
Põimukuu 22. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ täüs pillihellü
 • Uudissõ
   
 • Vilävõtmisõga massa-i aigu vita
 •  
 • Väiku vahva üllätüse Moosten
 •  
 • Rumvoldi Aivar oppas Võrol savikunsti
 • Elo
   
 • Laadaäri om õnnõmäng
 •  
 • Mesinigõpaar määr ostjit hää jutu ja hää salviga
 • Märgotus
   
 • Puusepä Katerina: latsõ tõiva maalõ
 •  
 • Reisikiri: raha lõhna iist pakku
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Midä Missost oppi
   
  Misso ettevõtminõ näütäs, et noorõ perre tahtva külh maalõ elämä-tüüle tulla ja tulõva kah, ku vald ja ettevõtja takast toukasõ. Eesti keskmise palga saa Misso kandin vällä tiini külh, ku esi tegijä olõt.

  A ütski noist maalõ tulnuist perrest olõ-i peri Misso kandist, nä omma pia kõik Võromaaltki kavvõmbast, mõni eski vällämaalt. Samal aol tulõ Misso koolilatsõ uurmistüüst vällä (sarnatsit töid om tettü ka tõisin maakoolõn), et suur jago nuurist tahtnu ellä uman kodokandin.

  Maalt är lännü nuuri vanõmba omma olnu kimmä, et noorõ tulõ-i tagasi tuuperäst, et näil olõ-i maal tüüd. No pakutas tüüd, avitõdas elämist kõrda tetä – iks ei tulõ nuu, kiä omma peris uma.

  Nuu «kivi», mille taadõ nuuri maalõ tagasitahtminõ kinni jääs, omma kongi muial. Poliitiku, kiä inne valimiisi Võromaal satu vahtsit tüükotussit lupasõ, piässi inne tuud nuu hädä kätte löüdmä ja är klaarma.   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin