Nummõr' 290
Põimukuu 22. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ täüs pillihellü
 • Uudissõ
   
 • Vilävõtmisõga massa-i aigu vita
 •  
 • Väiku vahva üllätüse Moosten
 •  
 • Rumvoldi Aivar oppas Võrol savikunsti
 • Elo
   
 • Laadaäri om õnnõmäng
 •  
 • Mesinigõpaar määr ostjit hää jutu ja hää salviga
 • Märgotus
   
 • Puusepä Katerina: latsõ tõiva maalõ
 •  
 • Reisikiri: raha lõhna iist pakku
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
    
   
  Ruitlasõ Olavi
  päältkaeja
   
    
  Liivimaa kõvõmba tsurkaja
   
  Mi võimi ette kujota, et olõmi väiku tubli oda- vai kettähiitmisriigikene, tõnõkõrd saami mõnõ palli värtele lüüdüs ja mõtlõmi kõrras, et võiolla om jalgpall tuu mi põhiala... Olõ-i!

  Novosjolovi ja Beljajeva-plika kats kulda maailmameistrivõistluisilt näütsi, et mi olõmi kõgõ suurõmba tegijä vehklemisen ja tsurkamisõn...

  Rahvasuu tiid vehklemist ku ärplemist. Vehklejä om närviline inemine, kiä tüllü härgütelen kässiga kõvva rehkles. Ku sääne vehklejä õigõ mehega kokko saa, sis lätt sakõst nii, et timäl ku kuusõpuul «ossa» külest murtas.

  Kõva vehklejä aoluust, Riisipere paron Johann von Uexküll, piinas’ koolnus üte uma talopoja.

  Tuu iist lüüdi täl Tal’nan Harju värtide kotsil pää maaha. Mitte epeega, õks peris mõõgaga.

  Epee om vehklemisriist, timäga sinki ei lõika. Ku «Viimset reliikviät» kaet, tunnõt õkvalt är, et ülikuvõsokõnõ Hans von Risbiter om vehklejä. Ku loet «Kuulsusõ narrõ», om selge, et nii Tatikas ku Vesipruul üte vehklejä olli.

  Nii ku Novosjolov ja Beljajeva medäli kätte saiva, läts’ õnnõ päiv vai paar, ku aolehte ilmu pilt: Etkär om kepi kätte võtnu ja vehk noidõga kepikäümist tetä. Tõnõ päiv vehel’ telekan sõnnoga, et timäle miildüs sporti tetä.

  Pääliina inemine näge tedä muidoki hääl juhul õnnõ musta mersuga müüdä virotaman, a vehklemisen as’a nii kääväki.

  Sa piät olõma õigõl aol õigõn kotussõn, är vehklemä, ja ku asi tõsitsõs lätt, sõs piät su hais ka platsi päält kaonu olõma... Vehklejät sa triatloniplatsi päält ei lövvä.

  Tõnõ tunnõt vehklejä om Mikseri Sven. Tuu uut kõgõ är, ku «triatlon» miihi vaihõl läbi om, astus sõs platsi ja kand uma Risbiiteri-soolo ette.

  Liinan om esiki uma vehklemiskanal, Talliina TV, a peris mehe taha-i sääl mõõtu võtta.

  Vot Putin om miis – eloaig judot tennü! Ma kah tei mõnõ aasta Võro judoklubin Rei treeneri Raagi Ennu käe all.

  Ma tiia, midä tähendäs Uki Koshi, uma kandi valimiisi aigu tõmba uma avvoga välläteenidü kõlladsõ vüü pääle ja mõnõ vehklejä ma tuuga õks üles riputa. Ütel vüül om kats otsa!

  Kaegõ, judon, vastapite vehklemisele, omma säädüse. Vastadsõ kumardasõ ja andva tõnõtõsõlõ avvo. Jalaga perse ei lüvvä nigu vehklemisen, kuigi tõnõkõrd esiki rohkõmb ku väegä tahassi...


   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin