Nummõr' 290
Põimukuu 22. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ täüs pillihellü
 • Uudissõ
   
 • Vilävõtmisõga massa-i aigu vita
 •  
 • Väiku vahva üllätüse Moosten
 •  
 • Rumvoldi Aivar oppas Võrol savikunsti
 • Elo
   
 • Laadaäri om õnnõmäng
 •  
 • Mesinigõpaar määr ostjit hää jutu ja hää salviga
 • Märgotus
   
 • Puusepä Katerina: latsõ tõiva maalõ
 •  
 • Reisikiri: raha lõhna iist pakku
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
        
   
   
   
        
  Kolm vahtsõt latsiraamatut
   
  No om latsilõ kolm vahtsõt võrokeelist raamatut: «Kuss’o, Moss’o ja Hops’o», «Aatos ja Sofia» ja «Siiri ja kolm Ottot».

  «Neo raamadu omma soomõ keelest võro kiilde pantu, eesti keelen sändsit olõ-i,» kõnõl’ raamatidõ välläandja Võro instituudi direktri Kuuba Rainer. «Raamadu omma ilosidõ värmiliidsi piltega ja soomõ latsõ omma näid kitnü.»

  Raamadu omma jakus soomõ keelest ümbre pantuilõ latsiraamatilõ «Kuusõsiimnide minek» ja «Esä poig».

  «Kuss’o, Moss’o ja Hops’o» (autor Tannise Oili) kõnõlõs kolmõst nal’alidsõst sõbrast: Kuss’o kuss’otas inemise magama, Moss’o pand tuss’otama ja Hops’o herätäs. Raamatun om kolm juttu, kon Kuss’o, Moss’o ja Hops’oga sünnüse egäsugumadsõ põnõva as’a.

  «Aatos ja Sofia» (autori Jalosõ Riitta ja Louhi Kristiina) om tundõlinõ lugu Aatosõ ja Sofia suvõtegemiisist ja edimädsest armastusõst poiskõsõ silmiga kaiõn.

  «Siiri ja kolm Ottot» (autori Nopola Tiina ja Lindmani Mervi) om lugu tütrigust, kiä taht imä käest titat vai vähämbält pinnigi. A ku imä-esä pinni kah taha-i tuvva, nakkas Siiri esi hindäle pinni otsma. Piniotsmisõ aigu saa Siiri tutvas kolmõ Ottoga, kiä kah nakkasõ tälle pinni otsma. «Siiri ja kolm Ottot» om edimäne raamat Siiri-juttõ sar’an ja Võro instituudin om plaanin edespite ka tõsõ Siiri-raamadu võro keelen vällä anda.

  «Kuss’o, Moss’o ja Hops’o» pandsõ ümbre Guerrin' Triinu, tõsõ Toomiku Siiri.

  Soomõ latsiraamatidõ välläandmist võro keelen tugõsi Soomõ riik – tuus om uma programm Fili, miä tugõ raamatidõ tõisihe kiilihe ümbrepandmist. Tõnõ tugõja oll’ Vana Võromaa kultuuriprogramm.


  UL


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin