Nummõr' 290
Põimukuu 22. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ täüs pillihellü
 • Uudissõ
   
 • Vilävõtmisõga massa-i aigu vita
 •  
 • Väiku vahva üllätüse Moosten
 •  
 • Rumvoldi Aivar oppas Võrol savikunsti
 • Elo
   
 • Laadaäri om õnnõmäng
 •  
 • Mesinigõpaar määr ostjit hää jutu ja hää salviga
 • Märgotus
   
 • Puusepä Katerina: latsõ tõiva maalõ
 •  
 • Reisikiri: raha lõhna iist pakku
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
    
   
  Pops Mats (Tagla Ilmar, kural) ja sulanõ Annõs (Rüütle Janno) taplõsõ talo peräst Harju Ülle pilt 
    
  Väiku vahva üllätüse Moosten
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Moosten peetün 25. võrokõisi Kaika suvõülikoolin härgüdi hääd tujjo väiku vahva üllätüse, üts näist Põlva harrastustiatri vahtsõnõ nal’atükk.

  Kõivu Antsu «Perändüst» mängse Põlva tiatri edimäst kõrda 10. põimukuu pääväl Põlvan ja õdagu sis Moosten.

  Seo om hallõnal’akas lugu talojagamisõ tülüst 1940. aastil, a inemiisi läbisaaminõ om parhillaki sarnanõ.

  Põlva harrastustiatril oll’ seo tõnõ pia läbini võrokiilne näütemäng tetä. Edimäne oll’ tõtõelotükk Põlva küle alt peri suurmehest Hurda Jakobist.
   
   
  Jalgpalli-pini Harju Ülle pilt 
    
  Näütetrupi vidäjä Villa Sirje ütel’, et vahtsõ tükü opminõ oll’ trupilõ iks rassõmb. Rolli saiva õnnõ nuu hobinäütlejä, kiä võro kiilt laapsahe kõnõlõsõ.

  Üts sääne oll’ sulast Annõst mängnü Põlva valla Lutsu külä talomiis Rüütle Janno. «Taa om sääne mõnus väiku tükk, esi kah naudit tuud mängu,» muheli tä päält etendüst. «Kats kõrda olõmi lava pääl olnu, a ku olõmi ka katõtõistkümnendät kõrda, kattõ üttesugust etendüst ei tii mi kunagi.»

  Rüütle Janno ütel’, et tä om külh hulk aigu rahvatiatrit mängnü, a säänest mürglit olõ-i tä tiatrilava pääl inne tennü, nigu seo pildi päält nätä om.

  «Perändüs» sai rahva käest kõvastõ kittä ja truppi kutsuti kõrraga mitmõhe vahtsõhe paika mängmä. Järgmäne kõrd saa «Perändüst» nätä Kanepi kihlkunnan Savi turismitalon 31.08. kell 14.

  Tõnõ hää tujo luuja oll’ suvõülikoolin Mooste Villakua perremehe Kaivo Nilsi väiku vahva pinikene Tommi, kiä om vällä opatu jalgpalli mängmä. Pinikesel oll’ pallimäng nii veren, et eski ku tä joba peris lääbäkil oll’, es saa tä jättä palli perrä hüppämädä.

  Suvõülikoolin oll’ ka mitu sisukat loengut luudusõst, kodo- ja aoluust, mõnõst näist tulõ lähembäl aol Uman Lehen ka eräle juttu.   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin