Nummõr' 289
Põimukuu 6. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Moosten sündü savikivitehas
 • Uudissõ
   
 • Välläkaibminõ Kuningamäel
 •  
 • Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • 25. Kaika suvõülikuul Moosten 9.–11.08.
 • Elo
   
 • Mooste – Eesti lina var’opaik
 •  
 • Mooste mõisa Härmätarõl om kudaja pernaanõ
 •  
 • Suvõülikuuli vidä luudusõ- ja muusigamiis Kalla Urmas
 • Märgotus
   
 • Puura Väino: Võrumaal ei tunnõ ma millestki puudust!
 •  
 • Pulga Jaani vahtsõnõ katsiktsõõr
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
   
  Antslan, Sanna tiil
   
  Minevä kuu 24. pääväl jõusõ Eesti Raadio nii kavvõndalõ, et nimmas’ är: Antslan ollõv tiide pääl midägi toimõndõt. Mitte et sääl varrampa midägi es tetä, a massimeedian oll’ vaia kõigilõ selges tetä, kui hukan omma Talina tii. Antsla tii jäeti lahkõlõ Talina televisioonilõ, miä tuu võimalusõ ka kinäste är kasut’. Nüüt sis om naatu umma vaimuvarandust Talina televisiooni käest tagasi kiskma.

  Egäsugudsõ varandusõ haldaminõ nõud tuud, et jõud umast varandusõst üle käü. Eesti Raadiol ei käü. Tol iinpuul nimmatul hummukul (24.07.) anti kõigilõ eestläisile teedä, et Antsla-Sanna tii määndselgi kilumeetril om midägi toimõndõt ja toimõndõdas edesi.

  Nonii, Antslan om kül Kooli tii, kuna sääl om koolimaja. Kooli tiiga paralleelne uulits võinu vabalt olla Sanna tii, a tuust vanast sannast sääl ei olõ ma ammu inämb auru nõsõman nännü.

  Nii et Sanna tiid ei olõ. Uma inemine saa muiduki arru, et jutt käve Sännä tiist, aga ega tuu arrusaamine midägi ei muuda.

  Kõgõpäält häötedi põhjaeestläisi peräst Sännä lõpust är taguminõ «ä» ja nüüt sis om käümän paiu-inglaisi aktsioon edimädse «ä» häötämises. Varsti loemi lehest, et Arthur Adson elli sannan, andku taivaesä tälle rahulikku hingämist.

  Ei massa tulla võlssma, et tuu om pall’alt trükiviga. Imelik, nuusama ülembä, kiä säändsid «viku» lahkõlõ läbi laskva, kõnõlõsõ suurõ suuga kohaliku umaperä hoitmisõst ja soodustamisõst. Vaivalt tuu inämb kedägi imestämä pand.


  Pulga Jaan


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin