Nummõr' 289
Põimukuu 6. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Moosten sündü savikivitehas
 • Uudissõ
   
 • Välläkaibminõ Kuningamäel
 •  
 • Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • 25. Kaika suvõülikuul Moosten 9.–11.08.
 • Elo
   
 • Mooste – Eesti lina var’opaik
 •  
 • Mooste mõisa Härmätarõl om kudaja pernaanõ
 •  
 • Suvõülikuuli vidä luudusõ- ja muusigamiis Kalla Urmas
 • Märgotus
   
 • Puura Väino: Võrumaal ei tunnõ ma millestki puudust!
 •  
 • Pulga Jaani vahtsõnõ katsiktsõõr
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Mooste mõist
   
  Mooste om Vanal Võromaal sääne kotus, minkast om õkva rõõm kirota: kõgõ sünnüs sääl midägi hääd. Moostel om joba mitu kimmäst «kaubamärki»: linakasvatamisõ vahtsõnõ kands, folgipido ja esieräline illos mõis.


  Paistus, et vahtsõl savikivitüüstüsel ja saviehitüse oppamisõl om kah kimmäs tulõvik. Hoia päkkä, et Moostehe saasi tettüs ka vannu huunidõ kõrdategemise kuul, nigu plaanitas. Tuu toonu Moostehe tüükotussit ja nuuri opma.

  Samal aol, ku mitmõn tõsõn kotussõn kuulõ kinnipandmisõ ja tüükotussidõ häömisõ peräst ikõtas, om Moostel uma kimmäs tsiht ja tuu omgi ellojäämise võti.
   
   
   
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin