Nummõr' 289
Põimukuu 6. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Moosten sündü savikivitehas
 • Uudissõ
   
 • Välläkaibminõ Kuningamäel
 •  
 • Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • 25. Kaika suvõülikuul Moosten 9.–11.08.
 • Elo
   
 • Mooste – Eesti lina var’opaik
 •  
 • Mooste mõisa Härmätarõl om kudaja pernaanõ
 •  
 • Suvõülikuuli vidä luudusõ- ja muusigamiis Kalla Urmas
 • Märgotus
   
 • Puura Väino: Võrumaal ei tunnõ ma millestki puudust!
 •  
 • Pulga Jaani vahtsõnõ katsiktsõõr
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, kadõ kalamiis 
    
  Kala ja kärbläse
   
  Putin püüdse päält 20kilodsõ havvõ, mille pääle Lukašenka vastas’ päält 50kilodsõ sägä vällätõmbamisõga. Arvada kuulõmi pia, kuis Põh’a-Korea liidri Kim Chŏng-un tõmmas’ uma tarõ takast lumbist katsakilodsõ säre.

  Ega rohkõmb säändsit presidente ei tiiäki. Ilves võinu vastakaalus Liinahalli kai päält paar kolmõkilost räime tõmmada, kas vai nal’aperäst, a Ilves ei olõ kah’os nal’amiis.

  Nii piämi lepmä naabridõ nall’uga. Lähembä ao seen võitlõs Putin arvada pallidõ kässiga lumõinemise vasta ja ku tä tedä johtumiisi är ei tapa, sõs inemiseõiguisist jätetäs lumõinemine kimmäle ilma. Mis tu sõs är om, Pussy Riot iin, lumõinemine takan, nii nuu as’a naabridõ man käävä.

  Mi maal saa imeasjo tetä õnnõ Etkär. Tä om hinnäst joba tõõstanu kah... Pääliina pargi ommava ilosahe kõrda tettü, parkõ vaihõlinõ ala näge vällä nigu suur kraatri.

  Ei tiiä, kas Tal’na TV om Star Treki seriaali lua saanu, vahtsõs keväjäs om tan kimmäle võimalik tävveste usutavit kaadrit Marsi vai esiki määndsegi asteroidi pääle maahatulõmisõst filmi.

  Asteroidi pääle, kon saa massulda bussiga sõita, om uma televisioon, õigõusukerik ja andsagu inemise. Säändsit vahtsit-tal’nagõisi om kõrrast rohkõmb nätä... Om inemine keset uulitsat ja püüd tõõmeeli kärbläisi, kedä nätä ei olõ.

  Parhilla kutsumi näid kokkolepütüle fetanüüli-talinagõisis, neo omma säändse pehme jalaga mehekese, kiä uulidsamulkõ ei tunnõ, kellele näüdätäs Tal’na TVd õkva pää sisse ja nigu ma ütli... nä püüdvä hoolõga näile Etkäri puult päähä aetuid kärbläisi.

  Tõõsõ noid viil ei näe, õnnõ fentanüüli-talinagõsõ, a pelädä om, et pääle kohalikkõ umavalitsuisi valimiisi saa säändsit kärbläsepüüdjit mano.

  Tal’na Kultuurikatlat vidä teedüperäst Sepä Evelin. Kelle Etkär poliitika mant ull’usõ ja vingmise iist minemä kupat’! Las tapp kultuuri, mitte kärbläisi!

  Sepä tsunftin as’atasõ umbõs kümme ülembät ja kolm tüülist, nuist viimätsist üts latsõpuhkusõl.

  Läävä latsõpuhkusõlõ nuu perräjäänü kats kah. Tahtva vai ei taha... Jääse õnnõ tšinovniku! Tüüinemisele ei jätetä taadõ käändmäst, tuud ei olõ mõtõt luutagi.

  Tal’nagõsõ eläse nigu fentanüüli-unõnäon... Illos, massulda trammi logisõsõ, telegapilt sinetäs, ku liinapää tunn tulõ... Õnnõ veidükese segäse nuu kärbläse... Pääle kohalikkõ valimiisi saati arvo, millest ma kõnõla... Summ-summ... Arvada saati...


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin