Nummõr' 289
Põimukuu 6. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Moosten sündü savikivitehas
 • Uudissõ
   
 • Välläkaibminõ Kuningamäel
 •  
 • Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • 25. Kaika suvõülikuul Moosten 9.–11.08.
 • Elo
   
 • Mooste – Eesti lina var’opaik
 •  
 • Mooste mõisa Härmätarõl om kudaja pernaanõ
 •  
 • Suvõülikuuli vidä luudusõ- ja muusigamiis Kalla Urmas
 • Märgotus
   
 • Puura Väino: Võrumaal ei tunnõ ma millestki puudust!
 •  
 • Pulga Jaani vahtsõnõ katsiktsõõr
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
      
   
   
  Seto kuningriigi pääväl (3.08. Luhamaal) oll’ joba kolmandat kõrda välän Vana Võromaa saatkund – ütidse telgi all kaupli ja näütsi hinnäst katsa kihlkunna meistri.

  Uma saatkunnaga tulli Seto kuningriiki ka võrokõisi tõsõ naabri – mulgi. Mulgimaa saatkunna iin lehvse edimäst kõrda ka vagivahtsõnõ Mulgimaa lipp.

  Pildi pääl uurva Setomaa kaarti seto Hõrna Aare (kural), mulk Malingu Arvo ja võrokõnõ Kuuba Rainer.

  Harju Ülle pilt
   Süvähavva luudustalo käsitüüpääväl (4.08.) käve päält 30 huvilidsõ. Sääl sai oppi villa mõskmist, kraasmist, viltmist ja langa värmmist. Tetti kõlavöid, pailu ja mitmit muid as’akõisi. Pildi pääl oppas Sepä Marika (kural) Ilvese Evile vaibakudamist.

  Tobrelutsu Peebu pilt
   
      
      
      
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin