Nummõr' 288
Hainakuu 23. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suur lõõdsapido Põlvah
 • Uudissõ
   
 • Kõgõ stiilsemb küläpillimiis Võromaalt
 •  
 • Raamadukogo lauluesä aian
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 •  
 • Võro keele laagri Karilatsin
 • Elo
   
 • Koikarpkala – illos ja kallis aoviidüs
 •  
 • Hobõsõhuvilinõ naanõ sai töötukassa abiga ratsatreeneris
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Mari: kõik tan elon om suur juhus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Suur hiitümine
   
  Sai kätte vahtsõ Uma Lehe, kon õkva edimädse külle pääl oll’ tuu haruldasõ kimalasõ pilt. Kõrraga es olõ aigu tuud lukõ ja visksi lehe sängü pääle, et õdaku inne magamaminekit loe.
  Sängü sääden juhtu tekiviir lehe pääle ja nigu ma õdaku tekiveere üles nõstsõ, nii vahtsõ mullõ sängüst vasta igäväne pirakas satik!

  Ilma pikembä jutulda lei tuu lapikus. A ku är rõbatu, et satik oll’ hoobis paprõ pääl, sis olõs süämetävvega tuu kah lapikus löönü, kiä tuu satiku lehte pandsõ. Niimuudu hiidüt hindäle viil roosi kuun potiga külge!

  Ega ma periselt nii pahanu es olõki, lihtsäle hiitümine oll’ suur.

  Mürgü Marje Krabilt
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin