Nummõr' 288
Hainakuu 23. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suur lõõdsapido Põlvah
 • Uudissõ
   
 • Kõgõ stiilsemb küläpillimiis Võromaalt
 •  
 • Raamadukogo lauluesä aian
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 •  
 • Võro keele laagri Karilatsin
 • Elo
   
 • Koikarpkala – illos ja kallis aoviidüs
 •  
 • Hobõsõhuvilinõ naanõ sai töötukassa abiga ratsatreeneris
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Mari: kõik tan elon om suur juhus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Juhtkiri: Suvi ei olõ viil läbi!
    
   
  Rahmani Jan, kirämiis 
    
  Suvi om inemise jaos laatmisõ aig. Hinnäst saa laati päävä käen, a ka sõrmiga aiamaan tsurkõn ja peränpoolõ värskit aiakraami süvven. Ja muidogi and inemisele vahtsõt jõudu nätt kontsõrt vai tiatritükk.

  Noid kontsõrtõ ja tiatritükke trehväs suvõl mi kanti kah küländ hulga. Olõ kah mõnõl käünü ja noist mitu peotäüt vahtsõt energiät saanu.

  Kuigi luudusõn om nätä joba edimäidsi sügüse märke, ei olõ suvi viil läbi. Kontsõrtõ ja tiatritükke om kah esi paigun viil mitmõsugutsit iin.

  Läämi, laadimi sis hinnäst, niikavva, ku seod suvvõ viil om!
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin