Nummõr' 288
Hainakuu 23. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suur lõõdsapido Põlvah
 • Uudissõ
   
 • Kõgõ stiilsemb küläpillimiis Võromaalt
 •  
 • Raamadukogo lauluesä aian
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 •  
 • Võro keele laagri Karilatsin
 • Elo
   
 • Koikarpkala – illos ja kallis aoviidüs
 •  
 • Hobõsõhuvilinõ naanõ sai töötukassa abiga ratsatreeneris
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Mari: kõik tan elon om suur juhus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Võro keele laagri Karilatsin
   
  9.–11. põimukuul tulõ Põlva kihlkunnan Karilatsin Põlva talorahvamuusõumin koolilatsilõ mõtõld perimüskultuuri- ja võro keele laagri.

  Laagrihe oodõtas 8–16aastaidsi opilaisi. Sääl opitas võro kiilt, tetäs ütte-tõist põnõvat opitarrin, kaias muusõumin ümbre, käüdäs matkal ja huvisõidun, peetäs tulõ-õdagut jne.

  Kotusõ pääl saa hummogu-, lõuna- ja õdagusöögi (mass kõik kokko neli eurot).
  Kirjapandminõ om kooni 31.07. Teedüst saa mano tel 797 0310, 521 0671 vai muuseum@polvamaa.ee.

  Laagrit tugõva Vana Võromaa kultuuriprogramm, Võro instituut ja Põlva talorahvamuusõum.

  UL
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin