Nummõr' 288
Hainakuu 23. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suur lõõdsapido Põlvah
 • Uudissõ
   
 • Kõgõ stiilsemb küläpillimiis Võromaalt
 •  
 • Raamadukogo lauluesä aian
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 •  
 • Võro keele laagri Karilatsin
 • Elo
   
 • Koikarpkala – illos ja kallis aoviidüs
 •  
 • Hobõsõhuvilinõ naanõ sai töötukassa abiga ratsatreeneris
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Mari: kõik tan elon om suur juhus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
   

  1.–4. põimukuu pääväl tulõ Haanimaal kolmas suidsusannanätäl. Sannasõbra saava esi sanna küttä, sannajuttõ kullõlda ja ummi sanna-tiidmiisi tävvendä.

  Savvusanna-nädäli edimädsel pääväl opatas vanna suidsusanna kõrda tegemä ja sannan tohtõrdamisõ nippe.

  Tõsõl pääväl tetäs huvitsõõr Haanimaad pite – saa nätä savvusannu ja kullõlda, kuis nuu omma ehitedü. Õdagu uutva Plaani kar’amõisahe laulma-tandsma ja sannajuttõ kullõma Noormaa Tarmo, Soonõ Kati, Lepassoni Kadri ja tõsõ.

  Külälise mõstas puhtas kolmandal pääväl. Nä saava esi puid ja vett tuvva ja avita sanna küttä.

  4. põimukuul saa Suurõl Munamäel näputüüd tetä ja rahvamuusikat kullõlda.

  Kiä taht suidsusannanädälil üten lüvvä, panku hinnäst kirja ivirausi@gmail.com. Inämb teedüst saa: www.haanja.eu.

  Suidsusannanädäli kõrraldas üten sannaperriga Haani kultuurikoda. Tugõva Vana Võromaa kultuuriprogramm, Eesti kultuurkapital ja Võromaa partnerluskogo.

  UL
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin