Nummõr' 288
Hainakuu 23. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suur lõõdsapido Põlvah
 • Uudissõ
   
 • Kõgõ stiilsemb küläpillimiis Võromaalt
 •  
 • Raamadukogo lauluesä aian
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 •  
 • Võro keele laagri Karilatsin
 • Elo
   
 • Koikarpkala – illos ja kallis aoviidüs
 •  
 • Hobõsõhuvilinõ naanõ sai töötukassa abiga ratsatreeneris
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Mari: kõik tan elon om suur juhus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigin
   
  Seto kuningriigi pääväl Luhamaal (3.08.) om välän ka Vana Võromaa saatkund. Eräle telgi ala kogonõsõ käsitüü, söögikraami ja võrokeelitside raamatidõ-plaatõ müüjä Võromaa kihlkundõst.

  Edimäst kõrda oll’ Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigin välän minevä aasta. Päält võrokõisi om timahava saatkundõ viil, näütüses mulgi ja kihnlasõ.

  Kuningriigipäiv om setodõ kõgõ suurõmb ettevõtminõ, kohe tulõ tuhandit inemiisi.

  Sääl peetäs sõaväeparaati, valitas söögi-, käsitüü- ja leelomeistrit.

  Kokkotulnu rahvas vali tulõvas aastas ka vahtsõ ülembsootska, kiä om seto kuninga Peko asõmik maa pääl.

  UL
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin