Nummõr' 288
Hainakuu 23. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suur lõõdsapido Põlvah
 • Uudissõ
   
 • Kõgõ stiilsemb küläpillimiis Võromaalt
 •  
 • Raamadukogo lauluesä aian
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 •  
 • Võro keele laagri Karilatsin
 • Elo
   
 • Koikarpkala – illos ja kallis aoviidüs
 •  
 • Hobõsõhuvilinõ naanõ sai töötukassa abiga ratsatreeneris
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Mari: kõik tan elon om suur juhus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Raamadukogo lauluesä aian
   
  Võromaa keskraamadukogol om kommõ umma sünnüpäivä välläkolimisõga märki. Seo aasta säetäs pido Kreutzwaldi-muusõumi aida, et üteliidsi Lauluesä 210. sünnüaastapäivä miilde tulõta.

  Aiaraamadukogo tetäs vallalõ 1. põimukuu pääväl kell 10. Päivä vidä majaperemehe Kreutzwaldi rollin Võromaa muusõumi päävarahoitja Ruusmaa Arthur. Kreutzwaldi puult kirjapantut köüt täämbädse aoga Tupõ Enn. Sõukandi Renata tulõtas miilde Kreutzwaldi arstmishainusoovituisi. Saa rohotsäid pruuvi.

  Raamadukogo jaga avvohindu lugõjilõ, kiä omma virgõmbalõ üten löönü lugõmisprogrammin «Raamatuga suvesse». Viil saa kullõlda Vananurmõ Ilmari luulõtuisi. Tulõ viktoriin, saa osta raamatit ja nätä Eesti muinasjuttõ perrä kokko säetüt tiatrietendüst. Pitto päses ilma piletildä.

  Leimanni Eve
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin