Nummõr' 287
Hainakuu 9. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kerik sai 600. aastapääväs vaiba
 • Uudissõ
   
 • Võromaalt löüti haruldanõ kimalanõ
 •  
 • Folkoorifestivaali alostas ja lõpõtas vokiorkestri
 •  
 • Võrokõsõ «Baltika» festivaalil.
 •  
 • Võru keele ja kultuuri laagri
 • Elo
   
 • Oro külä tiildäsõidu võistlusõ
 • Märgotus
   
 • Lepingiist ja näide juriidilisest jõust
 •  
 • Lutto, lutto (rutto, rutto) kattõ litta!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Lutto, lutto (rutto, rutto) kattõ litta!
    
   
  (Koha Priidu tsekendüs) 
    
  Ega ma ei tiiä, kas Vanal Võromaal vai nüüdädseh Põlva maakonnah om säänäst küllä, koh om vai koh om olno mito koolimaia.

  A mi Kirmse küläh om olno kats koolimaia, üts ja edimäne oll’ joba aastal 1815 ja tüüt’ kooni aastani 1864. Tuust aastast ante koolimaja lutõriusulistõ käest apostliku õigõusulistõ koolimajas ja kuul teguts’ kuni aastani 1878.

  Ja tol aastal ehitedigi Kirmsehe tõõne koolimaja ja tuu kuul lõpõt’ tüü aastal 1923.

  Tuust viimätsest koolist tahtsõge kirota. Tuuh koolih käve mu esä kah, a varrõmb. Tol aol, ku juhtunu lugu sai, oll’ mu esä joba Vabahussõast läbi käünü ja elle omma talomehe ello Kirmse küläh.

  Koolilatsi tol aol koolih oll’ olno aastah 25–40. Ja tuu lugu juhtu inne 23. aastat.

  Kuule tull’ revidiirmä mänege inspektor vai kuule ülemüs.

  A oppaja, üts näid oll’ge, tahtsõ sis inspektorilõ umma oppamisõtasõt näüdädä ja käskse poiskõsõ ja latskõsõ säädä kattõ ritta koolimaja ette.

  A üts rikkamba talo poiskõnõ oll’ jäl väega ettetükjä ja tahtsõ kõgõ hinnäst näüdädä. Oppaja lasksõge sis tol poiskõsõl kammanda terve kooli maja ette rivve.

  A poiskõsõl olli kõnõhäirme ja tä es saa r-tähte üteldä (joba nuurmehes saanuna kattõ täl tuu viga är).

  Niisis, oppaja selet’ latsilõ: «Olõmi kõik ilostõ rivih ja kui inspektor meid tervitäs, sis ütleme mi kõik ütehkuuh: «Elagu!»»

  Rikka peremehe poig sai kamandama: «Lutto, lutto kattõ litta!»

  Ja kuul saige paika. Inspektor tull’. Tuuja oll’ jäl rikkamb peremiis, hobõsõ ja vedrovankrega, karas’ vankrest maaha, tõõsõh käeh oll’ portvell ja hää käega võtsõ kaabu pääst:

  «Tere, latsõ!»

  Latsõ vasta: «Elagu!», kõvastõ ja selgelt. A üts poiskõnõ panõ-s toda tähele ja vahtsõ inspektoret, suu vallalõ.

  Oppaja nägi tuu jäl är, läts’ poiskõsõ mano, võtt’ täl kõrvast kinne ja ütel’: «Lambapää, tän’tä sa kah elagu!» Ja poiskõnõ tän’t’ki ütsindä ja kõvastõ:

  «LAMBAPÄÄ ELAGU!»

  Inspektor köhät’, pand’ kaabu päähä ja ütel’ oppajalõ: «Lääme, kaemõ klassõ kah!»

  Jõksi Ado Kirmse külä, Räpinä khk
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin