Nummõr' 287
Hainakuu 9. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kerik sai 600. aastapääväs vaiba
 • Uudissõ
   
 • Võromaalt löüti haruldanõ kimalanõ
 •  
 • Folkoorifestivaali alostas ja lõpõtas vokiorkestri
 •  
 • Võrokõsõ «Baltika» festivaalil.
 •  
 • Võru keele ja kultuuri laagri
 • Elo
   
 • Oro külä tiildäsõidu võistlusõ
 • Märgotus
   
 • Lepingiist ja näide juriidilisest jõust
 •  
 • Lutto, lutto (rutto, rutto) kattõ litta!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Jaanituli Rammukal
   
  Jaanipuulpäävä õdagu herätimi ello mi edevanõmbidõ aastakümnide tagodsõ kombõ tetä jaanituli Jaanimäel.

  Mu vanõmbidõ juttõ perrä oll’ olnu sääl peetüil Misso valla tullil kõgõ rohkõmb rahvast. Esiki pasunakuur kutsuti mängmä, midä muialpuul es tetä.

  Nii panni jaanitulõ tegemise plaani Jaanimäel paika Rammuka arõndusühing ja mi teküs vallavanõmb, kiä ostsõ ildaaigu sinnäsamma talo.

  Ola tugõsi ala ka Nopri talumeierei ja VIP-Mööbel.

  Taast kõgõst palli vällä Missomaa ilosamb jaaniõdak. Rahvast kogosi kokko õgast valla nukast, üteh söögi ja kodoolu.

  Tandsus mängse-laulsõ vallavanõmb esi uma bändiga. Hummoguni lüüdi tandsu. Kõigil oll’ väega hää olla.

  Aituma kõigilõ pido kõrraldajilõ, tugõjilõ ja ossavõtjilõ!

  Liira Singa
  Rammuka, Vahtsõliina khk
   
   
  Folkloorifestivaali vokiorkestri proovih
   
  Astsõ kah Võro folkloorifestivaali vokiorkestrihe ja minevä neläpäävä saimi Võrol Kandlõ kultuurimajah kokko, et pruuvi tetä.

  Kokko sai 19 vokki, mis pantas sis festivaali rongkäügi aigu vallalidsõ massina pääle üten naisiga.

  Pääpruuv oll’ väega illos. Mugu vuristimi ja säeti tuud kah, kes mäng orkestrih iih ja kes takah.

  Oll’ vanõmbit naisi, a noorõmbit iks kah. Päämidselt Võro liinast ja Puigalt.

  Voki tulõva lava pääle ütstõsõ perrä ja egä voki helü nakkas kostma eräle.

  Ilma langalda keträmi muidoki, muido või viil lang katski vai sassi minnä ja kos sis tuu segähüs.

  Ma olõ kõgõ viimäne, kes lava pääle tulõ. Laulu lasõmi iks kah lõpuh.

  Kae, koh viil tuud vaia lätt, et vokiga keträmist mõista. Opsõ tuud imä käest, ku olli 14–15aastanõ vai eski noorõmb.

  Imä kudi kangast, sukkõ ja kõkkõ muud, midä vaia läts’. Esä kraassõ ja ma opsõ kah tuu tüü är. Langa läts’ kõgõ vaia ja imäl oll’ nii pall’o tüüd, et tä es jõvva tuud esi är tetä.

  Usu, et vokiorkestri mäng tulõ häste vällä ja om iks rongkäügih kah tõmbõnummõr!

  Riitsaarõ Lainõ Paidra küläst
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin