Nummõr' 73
Paastukuu 29. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tii-hädä tulõman
 •  
 • Näütemängupääväl ikäv es nakka
 •  
 • Küsüge klepsu!
 •  
 • Loosi naisil läts' häste
 •  
 • Miihi käsitüüpäiv Põlvan
 • Elo
   
 • Hää minuga* tütrik Salme
 •  
 • Põlva folkfestil haard üten «uma» vägi
 • Märgotus
   
 • Maainemise «prügükoll'»
 •  
 • Leivo Margus: üte põlv'kunnaga maamehest liinamiist ei saa!
 • Kagahii
  Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Näütemängupääväl ikäv es nakka
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   Minevä kolmapäävä kõrrald' Puiga põhikuul'joba viiendät kõrda latsilõ võro-seto näütemängõ päävä. Timahava käve lava pääl 12 kooli latsõ 14 tiatritüküga.

  «Tasusi kaia, ikäv es nakka,» kõnõlõs latsi mäng'mist hinnanu näütlejä Tagametsa Tarmo.
  Mõnistõ latsõ mänge Kreutzwaldi «Kullaketrajit», hindaja kiti erälde Siltšenko Viktoriat (keskel). «Sai kinnütüst, et võru kiil' om väega hää lavakiil', tuu kõlas pall'u parõmbidõ ku eesti kiil'. Üllät' tuu, ku häste saiva
  latsõ võru keelen mäng'misega toimõ.»

  Tagametsa Tarmo sõnno perrä jäivä kõgõ inämb silmä Puiga põhikooli tükk' «Sulatsõluuq» ja Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi «Kuninga rättsepäq». «Neo lavastusõ olli tervigu,» ütel' tä. Eriti kitte tä Puiga näütlejit: «Väega noorõ latsõ, a visassi rolligi!»

  «Esinejä olli hää ja looda, et naid tükke mängitäs ka uma kooli rahvalõ ja latsõvanõmbilõ,» kõnõl' tõnõ tükke hindaja, Võro instituudi tiidüsmeistre Reimanni Nele. Ka timä kitse latsi hääd võro kiilt. Mõnistõ, Puiga ja Krabi põhikuul' jäivä silmä viil tuu poolõst, et olli vaiva nännü kostüüme ja lavakujondusõga.

  Kellest või tulõvigun asja saia? Tagametsa Tarmo löüd, et noistsammust, kedä näütemängupääväl erläde kiteti: Aste Henry Puiga koolist, Truubi Markus Varstu keskkoolist, Siltšenko Viktoria Mõnistõ koolist ja Hindriksoni Katrin Haani-Ruusmäe põhikoolist.

  Tagametsa Tarmo ütel', et siski oll' näütemängupääväl ka asju, miä tedä häirse. Tuu olõ-õs latsi mäng, mille kottalõ ütel' tä õnnõ häid sõnno, a mõni kivi linnas' juhendajidõ kapstaaida. «No näütüses, et muido oll' rõhku pant kostüüme pääle, a alt paistuva vällä Adidasõ tossu,» nimmas' tä. Silmä riivassi viil nõia kepis võet mopihar'a plast'massist vars', roosa Barbie-kott', musta kilekoti ja muu säändse as'a.

  Võro-seto näütemängõ päivä tetäs egä aasta keväjädsel koolivaheaol. Timahava olli edimäst kõrda näütemängupääväl Himmastõ algkuul', Meremäe-Obinitsa põhikuul' ja Võro Keskliina gümnaasium'. Vana tegijä olli Orava, Mõnistõ, Krabi, Vahtsõliina, Harglõ, Haani-Ruusmäe, Võro Kreutzwaldi ja Puiga kooli.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Ma mõtli, et ma nakka kah tüü man kõnõlõma võro keelen!

  Antslast peri telemiis' Kersna Vahur sai võro kirämiihist härkü (ETV Pealtnägija)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!