Nummõr' 287
Hainakuu 9. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kerik sai 600. aastapääväs vaiba
 • Uudissõ
   
 • Võromaalt löüti haruldanõ kimalanõ
 •  
 • Folkoorifestivaali alostas ja lõpõtas vokiorkestri
 •  
 • Võrokõsõ «Baltika» festivaalil.
 •  
 • Võru keele ja kultuuri laagri
 • Elo
   
 • Oro külä tiildäsõidu võistlusõ
 • Märgotus
   
 • Lepingiist ja näide juriidilisest jõust
 •  
 • Lutto, lutto (rutto, rutto) kattõ litta!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Bussijaam keriguplatsi pääl
      
   
   
    (Võromaa Muuseumi pildi) 
      
   
  Täämbädsel aol kõnõldas hulga, et maalt päse-i bussiga liina: kül ei klapi kelläao, kül ei olõ säändsit bussiliine nigu vaia.

  Vanal Eesti aol ja viil ka Nõvvokogodõ Eesti alostusõn aeti tuu hädä niimuudu kõrda, et ehitedi veomassina bussis ümbre vai panti üte liini pääle spetsbuss. Eesti Vabariigi aol oll’ bussiliine kõrraldajil väärt ammõdinimi kah – liinipidäjä. ENSV aol tarvitõdi ka trofeemassinit. Pilte pääl om nätä autotranspordibaasi nummõr 3 autubussi Võro bussijaaman, miä aastil 1947–1952 oll’ Katariina kerigu iin platsi pääl.

  Edimäne buss Astro Fiati pääle ehitet puukastiga (kinä ammõtligu nimega furgoon-autobuss) vei rahva Võrolt Võõpso ja tagasi. (Parhilla näütüses Võrolt õkva bussiga Võõpso saaki ei.)
  Auto ussõ man poosõtas bussijuht Leti Valter.

  Tõõsõ pildi pääl om autobussõ rida, kõgõ iin iks tuusama Leti Valteri Võro–Võõpso furgoon-autobuss. Autotulõ vasta tugõ hinnäst bussijuht Valter esi, kõrval sais ütenreisjä Mürgü Villem, kiä õigõ pia roni kabiini kõrvalsõitjas.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin