Nummõr' 287
Hainakuu 9. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kerik sai 600. aastapääväs vaiba
 • Uudissõ
   
 • Võromaalt löüti haruldanõ kimalanõ
 •  
 • Folkoorifestivaali alostas ja lõpõtas vokiorkestri
 •  
 • Võrokõsõ «Baltika» festivaalil.
 •  
 • Võru keele ja kultuuri laagri
 • Elo
   
 • Oro külä tiildäsõidu võistlusõ
 • Märgotus
   
 • Lepingiist ja näide juriidilisest jõust
 •  
 • Lutto, lutto (rutto, rutto) kattõ litta!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Folkoorifestivaali alostas ja lõpõtas vokiorkestri
   
  11.-15. hainakuul peetäs Võro liinan egäsuvist Võro folkloorifestivaali. Timahavanõ, järekõrran joba 19. festivaal tuu edimäst kõrda maailman püüne pääle vokiorkestri.

  «Egäl vokil om uma helü. Ma olõ joba kuulnu, kuis mäng ütenkuun 15 vokki, tuu kõla om sama meditatiivne nigu meremühhin,» seletäs festivaali pääkõrraldaja Valneri Kadri.

  Kõgõ suurõmb punt vokimängjit om Puiga ümbrelt, Kasaritsa kandist. Nä omma tandsutsõõrist Hõbedane, miä Puiga kultuurimajan kuun käü. Vokimängjit om ka Lasvast, Vahtsõliinast ja Tartost.

  Tandsutsõõri Hõbedane juht Ossi Silja seletäs, et vokiorkestrin tuvvas voki kokko, pandas tüüle ja säält tulõ muusiga vällä.

  «Muido voki lihtsäle saisva tarõ pääl ja kopitasõ. Inemiisi, kes vokiga tüüd tegevä, om väega veidü perrä jäänü,» seletäs Ossi Silja.

  A nuu inemise, kes vokiorkestrin üten löövä, mõistva Ossi Silja jutu perrä vokiga iks kedrädä kah.

  «Vabal aol, ku langa koton ommava, sis kimmäle nä ka keträse langa,» seletäs tä.

  Timahavanõ Võro folkoorifestivaal plaanitas pitä iks nii, nigu kombõs om olnu. Päämidselt om taa rahvatandsu festivaal, suurõmba tegemise omma joba aastit olnu uulidsatands, lõõdsa võikimängmine, õdagulaulminõ, simmani, käsitüü- ja kunstilaat Võro liinan. Küläliisigi om nigu kõgõ kokko kutsut mitmõst ilma otsast. Veidükese inämb om seo aastak ülesastmiisi Võro liinast vällänpuul.

  Pääkõrraldaja Valneri Kadri võtt Võro folkoorifestivaali päämidse mõttõ kokko säändse hõikmisõga: «Mi kutsumi maailma Võrolõ kokko, et näüdädä umma kultuuri maailmalõ ja umalõ rahvalõ kah!»

  Täpsembät festivaali kavva saa kaia Internetist www.vorufolkloor.ee päält.

  UL
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin