Nummõr' 73
Paastukuu 29. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tii-hädä tulõman
 •  
 • Näütemängupääväl ikäv es nakka
 •  
 • Küsüge klepsu!
 •  
 • Loosi naisil läts' häste
 •  
 • Miihi käsitüüpäiv Põlvan
 • Elo
   
 • Hää minuga* tütrik Salme
 •  
 • Põlva folkfestil haard üten «uma» vägi
 • Märgotus
   
 • Maainemise «prügükoll'»
 •  
 • Leivo Margus: üte põlv'kunnaga maamehest liinamiist ei saa!
 • Kagahii
  Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Võro kiil' pakk huvvi
   
  Elä siin Ameerigan, New Yorgin Long Islandil. Lähükesen om Kiusukülä, eestläisi kogunõmiskotus. Sinnä omma eestläse tulnu egä aasta jaanipääväs kokko joba 50 aastat ja latsõ tulõva suvõlaagridõ.

  Kõnõlõ esi põh'a-eesti kiilt, a imä perre juurõ omma Võrumaal Krabi külän.

  Mõista-i esi võru kiilt, a tunnõ niimuudu, et kuigimuudu om taa kiil' umanõ. Käve Eestin kümme aastakka tagasi ja kuuldsõ sis, kuis inemise võru kiilt kõnõli. Taa kiil' om väega rikas ja põnnõv.


  Lindemanni Eric, Ameerigamaalt
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Inemise parandagu miilt!
   
  Täämbädsele Eestimaalõ olõssi väega vaia säänest Piiblist teedä «uikajat hellü kõrbõn», miä kutsnu inemiisi tegemä hääd.

  Kurjust om mi maal iks väega pall'o. Olõ-i ka midägi imehtä – Eesti inemiisist om õnnõ viis' protsenti kerigu liikmõ.

  Tsääro Elmar Viiratsist
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Ma mõtli, et ma nakka kah tüü man kõnõlõma võro keelen!

  Antslast peri telemiis' Kersna Vahur sai võro kirämiihist härkü (ETV Pealtnägija)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!