Nummõr' 73
Paastukuu 29. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tii-hädä tulõman
 •  
 • Näütemängupääväl ikäv es nakka
 •  
 • Küsüge klepsu!
 •  
 • Loosi naisil läts' häste
 •  
 • Miihi käsitüüpäiv Põlvan
 • Elo
   
 • Hää minuga* tütrik Salme
 •  
 • Põlva folkfestil haard üten «uma» vägi
 • Märgotus
   
 • Maainemise «prügükoll'»
 •  
 • Leivo Margus: üte põlv'kunnaga maamehest liinamiist ei saa!
 • Kagahii
  Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Loosi naisil läts' häste
   
   
  Päiv inne keväjä algust oll' Vahtsõliina rahvamajan kolmas maatiatripäiv. Lava pääl kävve hinnest näütämän ütessä punti
  .
  Loosi Nal'anaasõ olli maatiatripääväl edimäst kõrd. Näil läts' Jaigi Juhani «Laanõmehega» väega häste: nä tulli Võro maakunna võitjis. Tuu oll' ka ainomanõ tävveligult võrokiilne näütemäng.

  «Laanõmiis'» om lugu tuust, kuis vanapoiss' Laanõmiis' (Tomsoni Viive) piät uma sõbra Kaljo (Kirchi Kaie) kitmise pääle naasõs saama koolisõsara Evekese (Palmi Helve). Tuust tulõ-i midägi vällä, selle et Laanõmiis' mõista-i tandsigi.

  Tükü säädse lava pääle Kirchi Kaie. Nall'a sai pall'o, rahvas naard' ja plaksut'.

  Mellovi Zoja, kiä om korõmba tiatrikooli lõpõtanu ja oll' kutsut näütemängõ üle kaema, ütel', et lava pääl om egä sekund' suurõ tähtsüsega. Õkva sääne Loosi Nal'anaisi tükk' oll'gi: lühkükene ja tsärre.

  Võitjis nimmati viil Räpinä Rahvatiatri (Ilvesse Aapo «Sillapää Ossi kronikaga») Põlva maakunnast ja Riidaja Rändurtiatri Valga maakunnast (Mälgu Augusti tüküga «Tson Lemberi imeline elu»). Häste mänge ka Ruusa harrastusnäütlejide punt'.

  Valpri Liina
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Ma mõtli, et ma nakka kah tüü man kõnõlõma võro keelen!

  Antslast peri telemiis' Kersna Vahur sai võro kirämiihist härkü (ETV Pealtnägija)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!