Nummõr' 286
Piimäkuu 25. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Värskit tulõ mühinäga
 • Uudissõ
   
 • Luvvas Vana Võromaa kultuurikoda
 •  
 • Vahtsõliina laada pääl umma otsmah
 •  
 • Ess-suu kohtuvõit
 • Elo
   
 • Linnukimeistri Võrolt
 • Märgotus
   
 • Vihameistri: värskit vihta är kuuma vette tsusaku!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Uma kotus
  Perämäne külg
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Midä suvõl tetä
   
  No om suur jaanipääväpido peetü, pall’odõl nakkas puhkus ja käü kõva märgotaminõ, midä tuu vaba aoga tetä.

  Kiä taht rahva seen olla, tuu piässi rõõmsa olõma, selle et egä nädälivaih peetäs mõnt suurt kultuuripito ja om hulga muid kokkosaamiisi.

  A vaihõpääl om hää ka niisama koton olla. Maainemisel om hää: keedät perrele värskit kardokit, korjat mõtsast peotävve siini, võtat kasvumajast mõnõ kurgi ja omgi hää süük valmis. Piaaigu ilma rahalda saadu.

  Liinainemisele mass sääne süük parhilla peris krõpõt hinda. A õkva lüü mõtsa siini ja marju täüs. Sis olõ-i ka liinainemisel määnegi suur vaiv liinast vällä sõita (näütüses rattaga) ja hindäle hääd-parõmbat lavva pääle kor’ada. Ilosat suvvõ!


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin