Nummõr' 286
Piimäkuu 25. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Värskit tulõ mühinäga
 • Uudissõ
   
 • Luvvas Vana Võromaa kultuurikoda
 •  
 • Vahtsõliina laada pääl umma otsmah
 •  
 • Ess-suu kohtuvõit
 • Elo
   
 • Linnukimeistri Võrolt
 • Märgotus
   
 • Vihameistri: värskit vihta är kuuma vette tsusaku!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Uma kotus
  Perämäne külg
    
   
  Ruitlasõ Olavi,
  kalli kala miis
   
    
  Esi püvvät, esi massat
   
  Käve üleminevä nädälivaihtusõ kalla püüdmän. Plaan oll’ üü otsa angõrjat püüdä.

  Panni Tal’nan massinalõ helü sisse ja sõidi Imäjõõ poolõ. Auto om suur ja võtt pall’o kütet, a angõrjas om kallis kala ja tuu iist tulõ veidükese massa, trööste ma hinnäst.

  Ilosa jõõkääro löüdse Ihastõn, tuu om Vinne aost peri korgõmba alambklassi ja madalamba keskklassi suvõao- ja elämisrajoon. Säi uma laagri üles.

  Nõuka aol oll’ säändses tubli keskklassi baromeetris taksojuhiammõt.

  Mõni tüüt’ hindä nullist üles taksojuhis. Ku mõni sattõ kostki korgõmba ammõdi päält allapoolõ, sõs taksojuhi ammõt oll’ sääne, kost ülespoolõ oll’ alomadsõl rahval rassõ saia ja kost üllestpuult rahva hulgast sadajil allapoolõ suurt sata es olõ. Ütesõnaga taksojuhtõ liinakõnõ ja sääl tuu jõõkäär, kon ma minevä puulpäävä õdagu olligi.

  Sai põh’aõngõ sisse. Edimäne asi õkvalt mu õngi iin oll’ inneskiidsi taksojuhtõ latsi õnnõtus suurõ valgõ laivaga.

  Kuus miist kakõrdi laiva pääl ja tei mullõ angõrjalainit. Kats tütärlast tulli jõõ viirde, et laiva pääle saia.

  A inne ku seltskund üle mu õngi näide mano sõita jõudsõ, käve hirmsa pauk. Moodorivint sai määndsegi viin oidunu puupakuga pihta ja laiva es saa inämb juhti.

  Seltskunna pahanust rüükmisest huulmada vei vuul nä aigopiten Peipsi poolõ. Tütärlatsõ jõiva uma long-dringi lõpuni ja kõndsõva minemä.

  Sõs tull’ Mercedese buss, jätt’ hinnäst mu lähküle saisma. Juht kapõrd’ vällä, kussi tagomadsõ tsõõri pääle, hõigas’, et kuis kala võtt, läts’ massinahe, pand’ muusiga põhja ja jäi õkvalt magama.

  Edesi tulliva kats miist suurõ paadiga. Olliva tülün. Tunn aigu saisiva mu õngi otsan ja klaarsõva. Sõs teivä suuri lainit ja kattõva.

  Lõpus sai püüdmä naada. Sai kats pärülät. Pärrül om prügükala, tuud ei süü tsiga kah! Pääle pärülit tulliva kats miist tagasi, teivä mu õngi pääl paadiga piruette, tulliva sõs kuiva maa pääle ja küssevä, kuis kala võtt. Mul olõ-i meelen, mis ma ütli.

  Ku nä är lätsi, tull’ tuu auton magaja naanõ ja ai mehe üles. Raadio panti tassamba, a ku naanõ rüük, ega tuu angõrjalõ kah ei miildü. Nigu inemiselegi.

  Vahepääl oll’ valgõs lännü, angõrjalõ päiv ei miildü, ja ma panni as’a auto pääle ja naksi Tal’na poolõ sõitma.

  Vanastõ tull’ angõrjalõ pääle massa, nüüt massat joba pärülä ja muu sita iist kah, mõtli Tal’nan, ku kalapüüdmise pääle kulunut rahha kokko lei...


   
    
    
    
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin