Nummõr' 286
Piimäkuu 25. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Värskit tulõ mühinäga
 • Uudissõ
   
 • Luvvas Vana Võromaa kultuurikoda
 •  
 • Vahtsõliina laada pääl umma otsmah
 •  
 • Ess-suu kohtuvõit
 • Elo
   
 • Linnukimeistri Võrolt
 • Märgotus
   
 • Vihameistri: värskit vihta är kuuma vette tsusaku!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Uma kotus
  Perämäne külg
    
   
  Nelgi Aare sai laadalt pini 
    
  Vahtsõliina laada pääl umma otsmah
   
  Säinasti Ene
   
   
  Veriora Tsunfti naasõ (kuralt) Hammeri Siiri, Kurvitsa Kadri ja Tasa Tea omma nännü joba mitmõ laada pääl, et võrokeelitside siltega lätt kaup häste müügis 
    
   
    
  15. ja 16. piimäkuul peetü Vahtsõliina laada pääl jäivä silmä Veriora Tsunfti naasõ, kiä paki umma käsitüüd võrokeelitside siltega ja teno toolõ läts’ näil äri häste.

  «Võrokeelidse sildi jäivä silmä ja kutsõ mano,» seledi Veriora Tsunfti naasõ Hammeri Siiri (45), Kurvitsa Kadri (28) ja Tasa Tea (40). Pääle käsitüü möivä nä võrokeelitside siltega Süvähavva luudustalo hainatsäid ja maiguhaino.

  Naasõ ütli, et kukki ostja olliva inämbüisi kavvõmbast, es jää kiäki silte lugõmisõga hättä.

  Sildi teivä naasõ joba Uma Pido laadas, käve noidõga ka Räpinä laadal ja egäl puul olli sildi tõmbõnumbris.

  Vahtsõliinah lätsi häste kaubas Hammeri Siiri heegeldedü mängoas’a ja latsirõiva. A ostõti ka latsõ tettüid käolehmi, kündlit ja ehtit. Kadri ütel’ viil, et laat oll’ parra suurusõga. Õnnõ turukaupa oll’ näide meelest ülearvo pall’o.

  Kõik kolm naist omma kododsõ, nii om aigu käsitüüd tetä. MTÜ Veriora Tsunft om luudu minevä aasta sügüse ja edimäst kõrda olli naasõ tuu nime all möömäh Lindora laada pääl.

  Tsunftih om 19 inemist.

  A laada pääl tull’ vasta ka Orava külä miis Nelgi Aare (66), kiä sai säält õkva tuu, midä tahtsõ – puhast tõugu krandsi. Pääle vana pini kuulmist om miis käünü ka Võro var’opaigah pinne kaemah, a olõ-i paslikku löüdnü. «Sääl omma päämidselt tõupini, kellega om pall’o sebimist,» ütel’ Aare ja vei uma vahtsõ pinikese koto valvma.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin