Nummõr' 286
Piimäkuu 25. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Värskit tulõ mühinäga
 • Uudissõ
   
 • Luvvas Vana Võromaa kultuurikoda
 •  
 • Vahtsõliina laada pääl umma otsmah
 •  
 • Ess-suu kohtuvõit
 • Elo
   
 • Linnukimeistri Võrolt
 • Märgotus
   
 • Vihameistri: värskit vihta är kuuma vette tsusaku!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Uma kotus
  Perämäne külg
   
  Luvvas Vana Võromaa kultuurikoda
   
  Võromaa muusõumin luvvas Vana Võromaa kultuurikoda. Kultuurikua vidäjäl Huulõ Janal om plaan naada muusõumin kõrraldama mitmõ kultuuriala ettevõtmiisi, näütüisi ja oppuisi.

  Vahtsõnõ kultuurikoda taht haarda üten terve Vana Võromaa kultuuritegijä ja korjas tuuperäst kokko teedüst võrokõisi kotsilõ, kiä mändsegi kultuuriala pääl toimõndasõ.

  Selle kutski Huulõ Jana teedä andma Vanalt Võromaalt peri tiatri-, filmi-, kunsti-, arhitektuuri-, kirändüs-, rahvakultuuri- ja muist kultuuriinemiisist, kelle tegemise võisi umalõ rahvalõ huvvi pakku. Niisama tahetas teedä, kiä omma mi kandi kultuurikõrraldaja.

  Päält tuu uut muusõumi vahtsõnõ kultuurikoda teedüst Vana Võromaa kultuuriinemiisi kotsilõ, kiä omma mi siäst külh joba lännü, a eloaol ummi tegemiisiga silmä jäänü.

  «Inemise piä-i sündsäs esi hindäst teedä anda, tuuperäst oodami tiidjide käest teedüst inemiisi kotsilõ, kiä võinu kirän olla vahtsõn kultuurikataloogin,» ütel’ Huulõ Jana.

  Kultuurikataloog tähendäs tuud, et ku kultuurikoda nakkas määnestki ettevõtmist kõrraldama, saa säält õkva kaia, kedä võissi esinemä kutsu vai kelle loomingut vällä panda.

  Viil om plaan tetä Lõuna-Eestin kultuurivõrk, et luuja saasi ütstõõsõ käest tukõ vai nõvvo küssü.

  Vana Võromaa sais kuun kahtsast kihlkunnast, nuu omma Karula, Harglõ, Urvastõ, Rõugõ, Kanepi, Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina.

  Lähkümbät teedüst saa Võromaa muusõumist vai meiliga jana@vorumuuseum.ee.


  UL


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin