Nummõr' 285
Piimäkuu 11. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Jahuveski tulõva vahtsõst
 • Uudissõ
   
 • Räpinä päävä tegüsäle inemisele
 •  
 • Noorõ jutumeistri hindasõ koto ja perekunda
 •  
 • Võro folkloorifestival kuts vokiorkestrihe
 • Elo
   
 • Aigu om! Egälütel esimuudu
 • Märgotus
   
 • Kildakõsõ Umalt Pidolt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Kaalepi Ain – võro keele sõbõr
   
  Võro kiil om parhilla Võromaal harilik asi. A mäletä häste aigu, ku tuud es tohe kõnõlda ja ülearvo suupruukmisõ iist võisõ kinni minnä. A Kaalepi Ain es pelgä ja oll’ edimäne kirämiis, kiä naas’ võro keelele umaette keele õiguisi nõudma. Tälle oll’ toes Kaplinski Jaan.

  Olõ mõtõlnu, kost Ain võtt’ tuu julgusõ ja tiidmise, et ekä kiilt tulõ hoita. Tunnõ Aini joba 50 aasta ümbre ja arva, et tiiä. Kunagi loimi kokko, mitmõst esi keelest Kaalepi Ain om ümbre pandnu. Saimi 22 kiilt. Tuuperäst vast tä tundsõgi kõgõ selgembäle, ku tähtsä om tõisi seen ka võro kiil.

  Eesti riik om Kaalepi Aini suurt keeletüüd hinnanu elotüüpreemiä ja Hurda preemiäga. Prantsusmaa om andnu tälle Auleegioni avvoraha ja Kulladsõ Palmiossa avvoraha.

  Esieränis tähtsäs pidä Kaalepi Ain Hispaania käest saadut avvorahha, niisama Soomõ käest saaduid. Tä oll’ jo Soomõ sõaväen, kon tä võidõl’ Eesti au ja Soomõ vabahusõ nimel.

  4. juunil oll’ Kaalepi Aini 87. sünnüpäiv. Soovi tälle õnnõ ja tunnõ rõõmu, et võimi no vabalt võro kiilt kõnõlda.

  Tani Agu Võro liinast
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin