Nummõr' 285
Piimäkuu 11. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Jahuveski tulõva vahtsõst
 • Uudissõ
   
 • Räpinä päävä tegüsäle inemisele
 •  
 • Noorõ jutumeistri hindasõ koto ja perekunda
 •  
 • Võro folkloorifestival kuts vokiorkestrihe
 • Elo
   
 • Aigu om! Egälütel esimuudu
 • Märgotus
   
 • Kildakõsõ Umalt Pidolt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Innembi
  Perämäne külg
   
    
   
  Kaalepi Ain kõnõlõs mehhanisaatoritõlõ. (Võromaa muusõumi pilt.) 
    
  Kaalepi Ain ja mehhanisaatori
   
  Kirämiis Kaalepi Ain om külh esi peri Tartomaalt, a mõist häste võro kiilt ja timä naanõ om võrokõnõ. Suvõkodo om näil Karulan.

  Kirämehe elotii oll’ nuurusõn küländ rassõ. Kaalep lõpõt’ 1943. aastal Tarton Hugo Treffneri gümnaasiumi, a vaivalt sai tä Tarto ülikuuli astu, ku naas’ võitlõma Soomõn Eesti rügemendin. Päät tuud saadi vinläse Kaalepi vangilaagrihe ja edesi sai miis oppi 1946. aastal. Et Kaalep oll’ tõistmuudu mõtlõja, sis pidi tä kaugoppõn käümä ja sai soomõ-ugri filoloogi lõpudiplomi kätte viil 1956. aastal.

  Ku mõros Vinne võim kirämehe elo sundsõ, tuust kõnõlõs ka seo 1955. aastast peri pilt, mille pääl tege tudõng Kaalepi Ain poliitilist päähämäärmistüüd maarahva seen. Kullõja omma Rannu MTJ-i mehhanisaatori ja ku näile näkko kaia, sis om arvo saia, et jutu teema lää-i näide egäpäävädse eloga sukugi kokko.

  Taa pilt om ilmunu ka Elva lehen Uus Tee.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin