Nummõr' 285
Piimäkuu 11. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Jahuveski tulõva vahtsõst
 • Uudissõ
   
 • Räpinä päävä tegüsäle inemisele
 •  
 • Noorõ jutumeistri hindasõ koto ja perekunda
 •  
 • Võro folkloorifestival kuts vokiorkestrihe
 • Elo
   
 • Aigu om! Egälütel esimuudu
 • Märgotus
   
 • Kildakõsõ Umalt Pidolt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Innembi
  Perämäne külg
   
  Latsi tegemä!
    
   
  Ruitlasõ Olavi, prohvet 
    
  Bismarki aigu luud pensionisüstem om kokko sadaman. Ei avida tan pensioniiä nõstminõ 99 eloaasta pääle, ei avida eutanaasiakliinigu. Latsi tetäs veidü ja ütel pääväl ei olõki ilman muud kullõlda ku vanainemiisi hädäldämist.

  Hulgal pääle 60aastaidsil inemiisil, kedä ma tunnõ vai olõ tundnu, om pensioniiäs elost viländ ja nä tundva, et omma umilõ hädäs kaalan. No a nä jo ommaki. Pensionisüstem süü latsi. Seod kuurmat om pensionäril rassõ kanda.

  Varramba vai ildamba lätt ruih lahki ja inemiisile jõud peräle, et inemisele om luudusõ puult kats latsõpõlvõ ette nättü. Edimäne nakkas sis, ku tä imäüsäst vällä tulõ, tõnõ sis, ku tä hinnäst inämb üllen pitä ei jõvva.

  Inemine piät nii umalõ latsõlõ kõrraligu latsõpõlvõ andma ku ildamba umilõ vanõmbilõ väärilidse vanahuspõlvõ ja ärminegi garantiirmä.

  A pensionisüstemi peräst olõmi mugavas lännü. Ku pensionisüstemist vallalõ saami, nakkas eestläisi mõnõ ao peräst püstloodin mano kasuma.

  Ku seoilma-ao mugavalõ persevestile peräkõrd peräle jõud, et täl om elonpüsümises latsi vaia, sis lõpõs jama är ja latsi naatas tegemä niisama kõrralikult nigu näid innevanastõ tetti.
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin