Nummõr' 285
Piimäkuu 11. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Jahuveski tulõva vahtsõst
 • Uudissõ
   
 • Räpinä päävä tegüsäle inemisele
 •  
 • Noorõ jutumeistri hindasõ koto ja perekunda
 •  
 • Võro folkloorifestival kuts vokiorkestrihe
 • Elo
   
 • Aigu om! Egälütel esimuudu
 • Märgotus
   
 • Kildakõsõ Umalt Pidolt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Innembi
  Perämäne külg
    
   
    
  Kildakõsõ Umalt Pidolt
   
   
    
  Kalkuna Kertu (9), koolilats Võro liinast: «Olõ peris väsünü, a rahul. Kuun tõisiga om iks tõnõ asi laulda ku ütsindä.»

  Kalkuna Gerli (11), koolilats Võro liinast: «Mullõ pido väega miildü! Kõgõ parõmb oll’ tuu viimäne laul, «Pikse palvõ», kon oll’ pauk. Tuu oll’ väega kimmäs! Lõpp, kon laul läts’ pauguga simmanis üle, oll’ väega häste säetü.»
   
    
    
   
    
  Kaunis Marko (39), eelektrifirma käidukõrraldaja Võrolt: «Pido oll’ võimsa, ma ku põlinõ võrokõnõ sai õkva kultuurišoki – mis sis viil põh’aeestläisist kõnõlda! Ja no ilm kah oll’ hää ja eski kiholaidsi es olõ…

  Ma olõ kolkapatrioot. Seo pido ja et Contra tuu joosu ette võtt’, Võromaa lipp – kõik om mu hinge perrä.

  Olõ kaenu, et võro keelen kõnõldõn saat Võrol inemiisiga parõmba klapi. Võrol om meil osakund ja ku Tarto ummiga asjo ajami, proovimi iks noilõ kah umma kiilt pääle pressi, kõnõlami esi võro keelen.»
   
    
    
   
    
  Ojakivi Reet (37), sekretär Tal’nast (tütre Kadiliiga): «Ma olõ põlinõ talinakõnõ, a ämm ja äi ommava Võrolt. Tüü man näi Lõunalehest Uma Pido reklaami, tundu põnnõv ja nii tullimigi. Kõik om supõr: kõrraldus, sääde, vaheklipi. Säändsit ummi asjo tulõ iks edesi tetä. Kitä taivani!» 
    
    
   
    
  Lavva Piitre (36), puutritiidläne Tartost (vanaesä oll’ Võromaalt peri): «Pido oll’ peris kimmäs. Kõgõ tähtsämb om iks tuu, et püüne päält kaiõn olli kõik kotusõ inemiisi täüs.» 
    
    
   
    
  Uba Leeni (63), Tarto Ülikooli naisikoori vilistläskoorist: Miildüs, et laulukava om õkva Uma Pido jaos tettü, võrokiilne. Laulu ommava vahva – nii sõna ku viisi omma mõnusa laulda. Pall’o and mano, et om professionaalsõlt lavastõt. Laulupäivi om mitmit, a seo om tõistsugunõ ja selle tahtsõmi kooriga siiä iks tulla.

  Mi dirigent Uibopuu Vaike om Võromaalt Urvastõst peri.Mul ämm ja äi ommava Ruusmäelt ja ma saa võro keelest arvo, a esi kõnõlda ei mõista.»
   
    
    
   
    
  Patrasoni Helju (55), pensionär Tilsist (peri Tartomaalt): «Taa tunnõ oll’ iks üle kõgõ! Ma sai säändse läbielämise, et tuud om rassõ kõnõlda. Nii pall’o oll’ inemiisi, ma olõ õi säänest suurt hulka tükül aol nännü. Tuud om tunda, et päältkaeja omma taast pidost mõnno tundma tulnu. Mõnõl pidol läävä inemise ülemeelikus, a tan ma es näe, et kiäki olõs kapõrdanu.

  Mu uma tütär, kiä om must 32 aastat noorõmb, ütel’ kah, et tälle väega miildüs. Ma koton naari, et Põlvan om tuu vatupido, kas tä sinnä ei taha minnä. Tä ütel’, et om kõrra käünü, a sääl õnnõ valõtas sinno likõs ja muud olõ õi.

  Ma jäi minevaasta tüüst ilma ja parhilla tan lauldõn tundsõ, et saa iks midägi tõisilõ anda. Minno oodõtas ja kullõldas!»
   
    
    
   Mäeotsa Heldur (67) Ja Sirje (64), geodeesiainsener ja timä naanõ Kubijalt: Ku tuud autidõ rivvi, miä siiä tull’, kaimi, tull’ mõtõ, et kae, rahvas tulõ, ku om õigõ asi.
   Olõmi peris pall’o tan Kubijal üritüisil käünü ja viimätsel aol olõ-i kongi rahvast väega olnu. A täämbä om mõtsaalonõ täüs.

  Korgõmbal külh kuulõ ei nii häste, a tutvit liigus ümbre ja õdak om õkapite illos.»
     
     
   
    
  Luuri Margus (33), kokk Pärnust: «Ta oll’ iks väega kimmäs pido, ma olõ õi säändsel varõmb olnu. Ma esi võro kiilt egä päiv ei kuulõ ja naist sõnnost väega arvo es saa, a iks miildüs!

  Imehtä, et nigu tuu simman alost’, kõik naksiva tandsma. Pärnun võtva säändse as’a aigu, kõik uutva ja pasva nukan.»
   
    
    
   
    
  Rahusoo Liisa (28), Kaitsõliidu Majakoori dirigent Tartost: «Esi ma võro kiilt ei kõnõla, a koorin om noid, kiä mõistva, ja nuu avitiva laulõ opmisõ man. Põnnõv om võro keelen laulda:ku arvsit, midä mõni asi tähendäs, sis tõlgõt kaiõn tull’ iks midägi muud vällä. A lihtsämb külh om ku soomõ kiil…» 
    
    
   
    
  Padari Ivari (48), eurosaadik Navi küläst: «Võro keelel ja koorilaulul om kummalgi uma vägi seen – tan oll’ parhilla sis kats väke üten.

  Euroliidun om pall’o väikeisi kultuurõ, millest mi midägi ei tiiä, ja samamuudu teedä ei meist. Võrokõisi lipp sai viidüs Euruupa Parlamendi presidendile Schulzilõ ja tälle miildü, et väiku kultuuri nõstva pääd.»
   
   
  Küssevä ja pilti teivä Pentsa Kristina ja Leimanni Eve
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin