Nummõr' 285
Piimäkuu 11. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Jahuveski tulõva vahtsõst
 • Uudissõ
   
 • Räpinä päävä tegüsäle inemisele
 •  
 • Noorõ jutumeistri hindasõ koto ja perekunda
 •  
 • Võro folkloorifestival kuts vokiorkestrihe
 • Elo
   
 • Aigu om! Egälütel esimuudu
 • Märgotus
   
 • Kildakõsõ Umalt Pidolt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Innembi
  Perämäne külg
   
  Aigu om! Egälütel esimuudu
    
   
  No om makõ elo noil Urvastõ kihlkunna Piidsa külä kassõl! Aigu om ja lastas kah... A määndses as ́as oll ́inne Umma Pito aigu kassõ peremehel, tuust väiko pildireportaaž allpuul. (Nutovi Mirjami pilt) 
    
  Kae, määne suvinõ hõl’aolo Vana Võromaa muudu: armsa piimänaanõ om Urvastõ-mailõ Piidsa küllä ummi karduga platsi sõitnu, et valgõ kuld esi purkõ sisse valla. Hain om hal’as, taivas sinine, võiulilli kõlladsõ ja piim valgõ – sääne illos värvimäng, et süä lätt hallõs ja saa-i neläjalgsilõ hääd keeldä. Kassi lasõ-i hinnäst kats kõrda lauda pallõlda ja võtva pidopäivä tävve iist.

  Kassõ peremiis samal aol:

  «Kunsti nimel võimi kõkkõ tetä!» pugistas kirämiis Contra suunukast naaru ja pruuv vahtsit tossõ jalga. Seo pildiklõps om tettü õkva inne suurt lipujuuskmist. Contra kassõl aigu om ja kirämehel kah, ummamuudu. Aigu Vanalõ Võromaalõ lipuga tsõõr pääle tetä.

  Ku võrokõisi lipp Contra käeh Uma Pido pääväl Võro keriguplatsi jõud, om Contra nägo iks sama suurt naaru täüs nigu taad elävät kunsti kaiõh. Om olnu hää juuskminõ!

  Nutovi Mirjam
   
    
    
   
  Kirämiis Contra om väke täüs: kuvvõ ja poolõ pääväga tulõ võrokõisi lipuga Vanalõ Võromaalõ tsõõr pääle tetä! Allaandmist tulõ-i. 
    
    
   
    
  Põlvan, inne raudiid. Kolmanda päävä lõpp-punktini Moosten om viil kümme kilomiitret. Märk näütäs, et huug tulõ maaha võtta.  
    
    
   
  Räpinäl kaias joosumehe tervüs kõrralikult läbi: olõ-i rõhku egä survõt seen, suur soolapuudus kah viil. Arstirohos määrätäs Verska vesi. 
    
    
   
  Setomaa-juppi juusk Cont- ra tükk aigu Ojari Triinu titakäroga, Triinu esi ja Verska tsihiotsmisklubi Peko noorõ omma toes. 
    
    
   
  Viil mõni kilomiitre inne Munamäke es olõ plaanin, a õkva torni all küdsi Contra pään plaan lipp torni tippu viiä. No om tä all tagasi. 
    
    
   
  Contra joogi- ja vinütämise paus Orava valda jõudõn. Vallamaja man oll’Contral joba terve kuul ja vallamaja rahvas vastan. Euroliidu lipp võeti maaha, et võrokõisi lipp üles tõmmada. 
    
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin