Nummõr' 285
Piimäkuu 11. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Jahuveski tulõva vahtsõst
 • Uudissõ
   
 • Räpinä päävä tegüsäle inemisele
 •  
 • Noorõ jutumeistri hindasõ koto ja perekunda
 •  
 • Võro folkloorifestival kuts vokiorkestrihe
 • Elo
   
 • Aigu om! Egälütel esimuudu
 • Märgotus
   
 • Kildakõsõ Umalt Pidolt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Innembi
  Perämäne külg
    
   
  «Mino Võromaa» pääpreemiä saaja Piiri Helen (kural takan) üten uma juhendaja Liiva Aasaga, iin keskmädse vannusõrühmä võitja Timmi Talis (kaes raamatut) üten oppajidõ Luiga Liia ja Käre Enega ja võistlusõl üten löönü Runtali Astridiga. (Harju Ülle pilt.) 
    
  Noorõ jutumeistri hindasõ koto ja perekunda
   
  Harju Ülle
  Kabuna Kaile
   
  Koolilatsõ kirodi Mino Võromaa võistlusõlõ perimüsaasta puhul esieränis pall’o vanõmbidõ ja vanavanõmbidõ käest kuultuid juttõ, võistluskogomigu päälkiräs sai «Perändüs peon».

  Vanaimä käest kuultu jutu «Vana ao dieet ja fitness» iist võistlusõ pääpreemiä saanu Vilustõ kooli opilanõ Piiri Helen (14) ütel’, et vahtsõ ja vana ao ilmanägemine passisõ kokko: nuur inemine saa teedä, et kuis oll’ elo vanal aol, ja võtt tuust oppust, vanainemine saa jäl oppi noorõ käest vahtsit asjo.

  Tütrik pidä kõgõ suurõmbas vana ao väärtüses tuud, et rahha es hinnata nii pall’o. «Parhilla om õnnõ raha ja muud ei midägi. Seo ei miildü mullõ sukugi.» Timäle omma tähtsä sõprus ja armastus, kodo ja vanõmba.

  «Eläjidega võissi iks võro kiilt kõnõlda, et võro kiil püsümä jääs,» ütel’ Navi külä poiskõnõ Timmi Talis (11) tuu kotsilõ, kuis sündü timä vannusõrühmä võidujutt eläjide võro keele opmisõst. Timä esä ja vanaimä kõnõlõsõ eläjidega iks võro kiilt. Koton omma näil tsia ja kana.

  Talis om kõva kirämiis. «Kõgõpäält kirodi raamadu ja raamadu perrä sis seo näütemängu,» selet’ tä.

  26. kõrda peetüle võrokeelitside kirätöie võistlusõlõ saatsõ 190 opilast 196 tüüd üle Vana Võromaa ja esiki Setomaalt. Kõgõ inämb tull’ näid Võro Kreutzwaldi, Parksepä ja Vahtsõliina koolist.

  Võistlusõ pääpreemiä pandsõ vällä Padari Ivari – Piiri Helen sai kävvü Brüsselin europarlamendi ello kaeman.

  Mino Võromaa võistlusõ juttõ hindsi Hollo Aimi, Laanpere Helle, Oro Laivi, Reimanni Nele ja Kelbä Raivo.
    
  «Mino Võromaa» parõmba kirotaja

  1.–3. klass

  I kotus – Parhomenko Aadi, Mamastõ latsiaid-algkuul, 3. klass, «Põnõvat mu edevanõmbidõ elust»
  II kotus –Vana Rainer, Põlva ütisgümnaasium, 3. klass, «Edimäne ratas»
  III kotus –Vierlandi Aurora, Põlva ütisgümnaasium, 3. klass, «Mu edimäne kelgusõit Mamastõ mäe pääl»

  4.–6. klass

  I kotus –Timmi Talis, Parksepa keskkuul, 4. klass, «Kuis Jaagumäe talo eläjä’ võro kiilt opsõva’»
  II-III kotus –Kahre Kaisa, Kääpä põhikuul, 6. klass, «Elo Lasva külän inne ja nüüt»
  Umbleja Kristi, Kuldri kuul, 6. klass, «Mi kassi’»

  7.–8. klass

  I kotus –Piiri Helen, Vilustõ põhikuul, 7. klass, «Vana ao dieet ja fitness»
  II – III kotus –Pommeri Sirelyn, Osola põhikuul, 9. klass, «Midä ma olõ vanavanõmbidõ käest opnu»
  Resti Kätlin, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 8. klass, «Hull lugu prügüga»
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin