Nummõr' 285
Piimäkuu 11. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Jahuveski tulõva vahtsõst
 • Uudissõ
   
 • Räpinä päävä tegüsäle inemisele
 •  
 • Noorõ jutumeistri hindasõ koto ja perekunda
 •  
 • Võro folkloorifestival kuts vokiorkestrihe
 • Elo
   
 • Aigu om! Egälütel esimuudu
 • Märgotus
   
 • Kildakõsõ Umalt Pidolt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Innembi
  Perämäne külg
    
   
  Kõgõ parõmba palkmajaehitäjä avvohinna võitsõ joba tõist kõrda Naruski Ahto. (Pilt: Eesti puitmajaliit.) 
    
    
  Räpinä päävä tegüsäle inemisele
   
  Nädälivaihtusõl kolmandat kõrda peetü Räpinä hää kodo päävä olli mõtõldu inemiisile, kiä esi koton midägi ummi kässiga är tetä tahtva.

  Riidi, 7. piimäkuu pääväl oll’ Räpinä vahtsõn loomõmajan kodokujondamisõ konvõrents.

  Järgmädsel pääväl peeti laata. Tüütarrin sai oppi palkmaja ragomist, savikrohvi, puutüüd, vana müübli kõrdategemist ja muud. Sai kaema ja opma minnä, kuis tetä kõrda vanna palkmajja.

  Peeti ka traditsioonilist palgiragomisõ võistlust. Tuu perrä valiti Eesti kõgõ parõmbas palkmaja ehitäjäs Räpinä kandi miis Naruski Ahto, kiä om OÜ Saulerman tüümiis. Ahto võitsõ seo võistlusõ joba tõist aastat.

  Räpinä aianduskuul jagi hää kodo päivil mitmõsugumast aiapidämise nõvvu.

  UL
   
   
  Palgiragomisõ võistlus. (Ilvesse Aapo pilt.) 
    
    
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin