Nummõr' 284
Lehekuu 28. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ, läämi Umma Pitto!
 • Uudissõ
   
 • Contra juusk vahtsõ võrokõisi lipuga ümbre Vana Võromaa
 •  
 • Uma Pido ja Võhandu köütvä ütte
 •  
 • Orava kuul sai 140. sünnüpääväs puukujo
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 •  
 • Zetodõl jäl plaat
 • Elo
   
 • Võromaa kingitüs otsi esi üles!?
 • Märgotus
   
 • Targõmba pakõsõ Võromaalt är
 •  
 • Uma Laul – ütele miildüs imä, tõsõlõ tütär
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Uma kotus
  Perämäne külg
   
    
   
  Käisi Johannese oppajidõ seminäri tutipäiv 1927. aastal. (Võromaa Muusõumi pilt) 
    
  Vannamuudu tutipäiv
   
  Õkva saa kuul läbi, gümnaasiumilõpõtaja tegevä viil perämäidsi eksämme, sis tulõ lõpupido ja uss vahtsõhe ello tougatas valla.

  A inne mintäs iks kõrras latsõpõlvõ tagasi – tutipäävä kommõ om avvu seen. Seoilmaaigu rõõmustasõ tutipäävä üle päält koolilatsi ka pulstipoodi.

  A tutipäiv oll’ tävveste olõman joba Eesti vabariigi edimädsel aol.

  Seo pilt om tettü Käisi Johannese avvuväärt Võro oppajidõ seminäri tutipääväl. Pildi pääl omma luudustiidüse klassi opilasõ 1927. aasta keväjä. Säänest rõividõga jantmist tuudaigu es olõ, a nätä om, et om nättü vaiva, et tetä üts kõrralik kompositsioon opias’ost, mis omma avitanu koolitarkuisi selges saia.

  Kõikõ hääd teile, seokeväjädse Võromaa gümnaasiumilõpõtaja!

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin