Nummõr' 284
Lehekuu 28. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ, läämi Umma Pitto!
 • Uudissõ
   
 • Contra juusk vahtsõ võrokõisi lipuga ümbre Vana Võromaa
 •  
 • Uma Pido ja Võhandu köütvä ütte
 •  
 • Orava kuul sai 140. sünnüpääväs puukujo
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 •  
 • Zetodõl jäl plaat
 • Elo
   
 • Võromaa kingitüs otsi esi üles!?
 • Märgotus
   
 • Targõmba pakõsõ Võromaalt är
 •  
 • Uma Laul – ütele miildüs imä, tõsõlõ tütär
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Uma kotus
  Perämäne külg
   
   
  Koolitrepp alla- vai ülespoolõ?
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Sügüse läts’ Võro maakunnast välläpoolõ gümnaasiummi opma kats kõrda inämb nuuri, ku katõssa aastat tagasi. No om tan sama sais nigu Põlva maakunnan joba varramba.

  Noorõ ütlese lehe jaos diplomaatilidsõlt, et ei tüki väega Võro Kreutzwaldi ega ka Põlva ütisgümnaasiummi. Tõsõ targõmba opilasõ tunnistasõ nuka takan põhjuisi: hää-halva opilasõ ja ka hää-halva oppaja segiläbi, kimmäst tsihti ei olõ, suur larm koolin. Nii satassõgi mõlõmba kooli lõpueksämme tulõmuisi nimekirän kõgõ allapoolõ.

  A ülespoolõ tagasi punnitaminõ olõ-i Võrolõ ega Põlvalõ eski kasulik: saadat nõrgõmba opilasõ kutsõkuuli (miä olõssi parõmb nii näile hindile, riigile ku tüüandjilõ!), sis kos sa hukan – jäät näide päärahast ilma! Miä tuust, et kõgõ parõmba opilasõ läävä är: maagümnaasiumi pantas kinni ja opilasõ tulõva jo näile – saa jäl jupp aigu vannamuudu edesi tiksi!

  A ku maanoorõ saa-i gümnaasiumin kävven nigunii koton ellä, maakunnakeskusõ gümnaasiumin olõ-i määneski umma näko ja käü õnnõmäng, kas trehvät hää vai halva oppaja otsa, läävä noorõ joba kõrraga suurõmbahe liina.

  Nuuri kodovallal olõ-i ka raha-motiivi naada umakandi gümnaasiummi kitmä: näütüses Tarto Tamme gümnaasiumin opminõ mass opilasõ kodovallalõ alla 28 euro kuun, a Kreutzwaldi gümnaasiumin päält 57 euro, Parksepä vai Antsla keskkoolin opminõ maksimumi ehk 73 eurot kuun!

  Õnnõ uma nägo avitas! Ku Vanal Võromaal olnu üts kõva luudusõ- ja reaalgümnaasium, sis aoluu, perimüse ja oppajas opmisõ kuul (Hurda Jakobi ja Käisi Johannese peränd and tuus kimmä põh’a), aiandus- ja (traditsioonilidsõ) ehitüse tsihiga Räpinä kuul ni äriajamisõ ja seto kultuuri kaldõga Verska gümnaasium Setomaal, sis tuu võisi avita.

  A uma näo ja hüvvi oppajidõ saamisõs piät väega pall’o tüüd tegemä. Edimält om vaia tahtmist. Ku kimmäs tsiht om teedä, külh sis tulõ ka tarkust ja väke, et sinnä jouda.
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin