Nummõr' 284
Lehekuu 28. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ, läämi Umma Pitto!
 • Uudissõ
   
 • Contra juusk vahtsõ võrokõisi lipuga ümbre Vana Võromaa
 •  
 • Uma Pido ja Võhandu köütvä ütte
 •  
 • Orava kuul sai 140. sünnüpääväs puukujo
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 •  
 • Zetodõl jäl plaat
 • Elo
   
 • Võromaa kingitüs otsi esi üles!?
 • Märgotus
   
 • Targõmba pakõsõ Võromaalt är
 •  
 • Uma Laul – ütele miildüs imä, tõsõlõ tütär
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Uma kotus
  Perämäne külg
   
   
  Tatt vai häüss?
    
   
  Ruitlasõ Olavi, mõttõhiiglanõ 
    
  Ilm om är häüsätses lännü. Telekan näüdätäs totaalsõt muutumist: võetas üts ärnärvehtünü naistõrahvas, aias tä vägüsi vormi: lõigatas ilolõikuisiga paika, ku vaia, vaihtõdas nõna, kõrva ja perse är, tissest ma ei kõnõlagi.

  Näütüses totaalsõl muutujal Monikal kobistõdi lõikusõga silmi ümbre nahka, Botoxi-pritsega kaotõdi kiprõ. Tä sai suuhtõ võlss-alalõvva, 13 metallokeraamilist hambakruuni ja hamba tetti valgõmbas kah. Huulõ pritsiti suurõmbas, lõikusõga tõmmati trammi nägo ja kaal, tissi nõstõti korgõmbahe ja tetti suurõmbas, kõttu kobistõdi kah. Lõpõtusõs lõigati lajas lännü soonõ jäl ahtas. Sõs panti pilt aolehte: määne inemine innemb oll’ ja mis täst sai.

  Saman telekanalin kõnõldas Eesti-Vinne piirikokkoleppest, kõnõlasõ president ja pääministri, näüdätäs mi tippsportlaisi kõrdaminekit.

  Ma ja inämbüs inemiisi ei mõista nüüt ilmaas’ol vaiht tetä. Ku tatt om häüsäga segi, sõs häös tuu ärtundmisõ piir ja sõs mõista-i inemine inämb terri kõsu seest vällä sorti.

  Näütüses kirotas pääväleht, et valitsus kitt’ hääs Eesti ja Vinnemaa piirikokkoleppe kava. Kas tuu om nüüt tatt vai häüss? Ku märki tuud, et säändse piirileppega and Eesti Vinnemaalõ umbõs 1000 ruutkilomiitret merd, tunnus, et om tatt. Häüssä nä vast ei aja: säändse kur’atüü sutva nä vast är tetä külh.

  Saman lehen, ku internetist klõpsi «Naistekas» pääle, saa lukõ kümmet nippi miihile, kuis rohkõmb seksi saia. Seo piässi olõma häüss. A kimmäs inämb ei või olla...

  Ütiskund võinu edenedä ja koolita, a meil om majandusligu ebavõrdsusõ kõrval viil tõnõ ja hullõmb – vaimlinõ ebavõrdsus.

  Ull’us mugu kasus kah. Rehkendämi. Idioodiseriaali nakasiva telekan 1991. aastal. Ku kiäki om seenimaani egä päiv telekast kasvai puul tunni päävän sitta kaenu, sõs om tä umast elost raisanu 167 päivä. A inemise vahtva mitte puul tunni, a kats, kolm, neli tunni päävän. Seo aoga lätt tatt ja häüss päähä ja vällä tedä inämb ei saa. Seod saa-i tagasi käändä, tä om pää seen joba klimpi kisknu, ja ega tatt kuur ei olõ, midä piimä päält kokko riibu saa!
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin