Nummõr' 284
Lehekuu 28. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ, läämi Umma Pitto!
 • Uudissõ
   
 • Contra juusk vahtsõ võrokõisi lipuga ümbre Vana Võromaa
 •  
 • Uma Pido ja Võhandu köütvä ütte
 •  
 • Orava kuul sai 140. sünnüpääväs puukujo
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 •  
 • Zetodõl jäl plaat
 • Elo
   
 • Võromaa kingitüs otsi esi üles!?
 • Märgotus
   
 • Targõmba pakõsõ Võromaalt är
 •  
 • Uma Laul – ütele miildüs imä, tõsõlõ tütär
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Uma kotus
  Perämäne külg
   
   
  Uma Laul – ütele miildüs imä, tõsõlõ tütär
   
  Valpri Valdo, Uma Laulu hindamiskogo liigõ
   
  Kolmandalõ Uma Laulu võistlusõlõ saadõdu vahtsõ võrokeelidse laulu olli kõik hää, hinnada oll’ maru rassõ. Kuis sa üte laulu iks tõsõst «pikembäs» vai «rassõmbas» mõõdat.

  16. lehekuu pääväl Sännän Uma Laulu hindamiskogon oll’ ka nii, et ütele miildü imä, tõsõlõ tütär (mullõ miildü ämm). Egäüts ütel’ kolm-neli umma lemmikut ja nii saimi kerigu inämb-vähämb külä keskpaika.

  Kolmõ vällävalitut inämb umavaihõl võrdlõma es nakka: «Näkinäkjän» mõistsõ Meistri Erki kõgõ parõmbalõ kuraasi otsa käändä Contra (hään mõttõn) ull’usõlõ; «Tulede ime» autor Kelbä Heiki võitsõ ilosa sõnomi edesiandmisõ iist; Kalla Urmasõ «Mõtõ Võromaast» om üts mi vahtsõnõ tümitekst.

  Või olla nii, et lugõsi ka tuu, kas sa näet lauljat ja pillimiihi lava pääl vai ei – pääpreemiä saaja olli kõik luun ja lihan ka nätä. Paar luku olli mu meelest puutrist kullõldõn parõmba ku lava pääl – es saia esi asjo peräst võigõlusõ aos täüt kampa kokko. Mu meelest kannativa tuuperäst kõgõ inämb Ilvesse Aapo luu. Hindamiskogo inämbüsele miildü inämb «Kodassõ pesä», mu suur lemmik oll’ tõnõ lugu – «Kosmos». A suurõ bändi sääde oll’ lava päält puudu.

  Laulusõnno iist pidi piaaigu preemiä saama Vananurmõ Ilmar («Hoia sust kinni», muusiga Piirisilla Aivar), a Ilves lei massiga. Kaupli hinnäst preemjide vällähõikjas, sis sai Ilmari ja Aivari är nimmada ku võistlusõ kõgõ parõmba seto.

  Kullõjidõ preemiä, midä mõnõkõrd peetäs pääpreemiäs, sai Arusõ Urmeti ja Kalkuna Andreasõ «Kui sa, ni ma» – rokklugu klavessiini ja miissopraniga – nii et õigõlõ üteldä barokklugu. Tuu oll’ ka mu hindä lemmiklugu. A mille – jäi õkva nii-üteldä kummitamma.

  Mul om parhilla viil mitu laulu, miä pääst är ei lää! Üts lõpõs, tõnõ nakkas.
  Kedä huvitasõ uma laulu, saa noid kullõlda joba varsti, Umal Pidol.
   
   
  Uma Laul 2013 
    
  Pääpreemiä:
  «Näkinäkjä» (viis Meistri Erki, sõna Contra, esitäjä Chacha Roots), «Mõtõ Võromaast» (viis/sõna/esitäjä Kalla Urmas), «Tulede ime» (viis/sõna Kelbä Heiki, laul Saarõ Piitre (Pepe), kitarr Kõlli Tiit).

  Rahva lemmik:
  «Kui sa, nii ma» (viis Arusõ Urmet, sõna Kalkuna Andreas, klavessiin Arusõ Urmet), sai ka hindamiskogo ERÄPREEMIÄ
   Kalkuna Andreas
  Eräpreemiä:
  «Ütskõrd tulõ tagasi», Hainasõ Kadi – Rüütli Ingridi eräpreemiä süänd pututava laulu iist
  «Kodassõ pesä», «Kosmos» – Ilvesse Aapo sõnno iist
  «Perismaalasõ» (viis/sõna/esitäjä Peetsalu Erkki) – julgõ joro avvohind
  «Lebotaminõ», «Pido», Kelbä Glen – tõlkõ- ja klassigapreemiä Lauluesä Kreutzwaldi vahtsõlõ elolõ tuumisõ iist

  Tõsõ hää laulu: «Priistan» (viis Meistri Erkki, sõna Ilvesse Aapo, esitäjä Chacha Roots),«Kuis raha minno armast’» (viis/sõna/laul Kelbä Heiki, akordion Aropi Erja), «Hoia sust kinni» (viis Piirisilla Aivar, sõna Vananurmõ Ilmar, esitäjä Chacha Roots), «Noore lõõdsamehe laul» (viis/sõna /laul Kalla Urmas, lõõts Noormaa Tarmo), «Hellüse kipõn» (viis Kõrge Ülar, sõna Contra, esitäjä Kõrge Ülar)
   
        
   
   
   
  Ilvesse Aapo (kural) laulõ laulsõ lõõtsamiis Hinrikusõ Henrik, viioliga avit Varblasõ Marju. Kelbä Heiki Chacha Roots 
        
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin