Nummõr' 284
Lehekuu 28. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ, läämi Umma Pitto!
 • Uudissõ
   
 • Contra juusk vahtsõ võrokõisi lipuga ümbre Vana Võromaa
 •  
 • Uma Pido ja Võhandu köütvä ütte
 •  
 • Orava kuul sai 140. sünnüpääväs puukujo
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 •  
 • Zetodõl jäl plaat
 • Elo
   
 • Võromaa kingitüs otsi esi üles!?
 • Märgotus
   
 • Targõmba pakõsõ Võromaalt är
 •  
 • Uma Laul – ütele miildüs imä, tõsõlõ tütär
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Uma kotus
  Perämäne külg
   
   
  Pühäpaiku pildivõistlus
   
  Maavalla koda kuulut’ vällä pildivõistlusõ «Maavalla hiied 10226», võistlusõlõ oodõtas pilte nii hiisist ku tõisist luudusligõst pühäpaigust.

  Võistlusõ pääavvohind om 400 eurot, nuuri (-16a) pääavvohind 200 eurot. Päält tuu jaetas vällä muid avvohindu: pühä puu, kivi, viikogo, anni, hiie valu, Vana Võromaa, Virumaa, saarõ, muinsuskaitsõ- ja luuduskaitsõpreemiä. Antas vällä ka maailma pühäpaiga eräpreemiä.

  Pühäpaiku pildivõistlust kõrraldõdas joba kuvvõndat kõrda. Eestin om umbõs 800 suurõmbat hiiepaika, 2000 pühhä kivi, puud ja lätet, 700 ristipuud. Inämbüs näist om ohon, riik kaits näist õnnõ 15%.

  Võistlust tugõva Kehrwieder, Võro instituut, Eesti Rahvaluulõ Arhiiv, Maaleht, Luudusõsõbõr, Eesti Luudus, Maakodo, Uma Leht, Tihuse hobuturismitalo, Krautmani tervüseakadeemiä, «Luudusõ aasta foto», keskkunna- ja muinsuskaitsõammõt.

  Võistlus käü kooni 31.10.2013. Võitja kuulutõdas vällä 23.11. Tarton hiie väe pidol. Teedüst saa mano: http://www.maavald.ee/kuvad/ vai Kaasiku Ahto käest tel 5668 6892.

  UL
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin