Nummõr' 283
Lehekuu 14. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lehmäpidäjit om veitüs jäänü
 • Uudissõ
   
 • Umal Pidol laul üts Eesti parõmbit poissõkuurõ – Põlva maakunna uma
 •  
 • Suvõl lätt abipolitseid inämb vaia
 • Elo
   
 • Teküs pensionilisa kasvuhuunist
 •  
 • Karula miis Krüüneri Teo oppas lindamist avvustama
 • Märgotus
   
 • Om luuduskaitsõkuu
 •  
 • Kildakõisi «Teemi är!» talgopääväst Vanal Võromaal
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Lumivalgõ ja 7 (145) päkätsit
    
   
  145 päkätsit ja üts Lumivalgõ, pildimiis oll ́Niiluse Jaan. (Võromaa muuseumi pilt) 
    
  Säändse pildi om tennü tunnõt Võro pildistäjä Niilusõ Jaan.

  1881. aastal Tsooru valla talopidäjä perren sündünü pildimiis läts’ päält Rõugõ kihlkunnakooli lõpõtamist Tartohe Neumanni mano maalritüüd opma. Õdagist käve tä Saksa käsitüüliidsi seldsi joonistamiskursuisil ja ummi tiidmiisi tarvit’ Tal’nan.

  Piakõsõ tull’ minnä Riiga tsaariarmeed tiinmä. Sääl opsõ tä pilditegemist von Eggerti fotoateljeen.

  Ku sõaväeteenistüs läbi sai, tull’ Niilusõ Jaan tagasi Võrolõ ja tekk’ valla fotoateljee Katariina uulits 8. Eesti Vabahussõa aigu oll’ tä vabatahtlik 2. divisjoni staabin ja sõaväepildistäjä. Timä Eesti Vabahussõa pilte (klaasnegatiive pääl) om Võromaa muusõumin 160 tükkü, umaaigsõn Eesti sõamuusõumin oll’ timä pilte pia 2000.

  Sõaplatsi piltele lisas tekk’ tä ilosit pilte ka puhkamisõ aost ja tuu man pruuksõ osavalõ är umma kunstnigumiilt. Tuuperäst om osal timä piltel «kiiks» seen.

  Tuud om nätä ka täämbädse vana pildi pääl, kon tütärlats valgõn om sõamiihi seltsi är käkit nigu illos lumivalgõ ummi päkätside keskele (145 päkätsit).

  Säänestsamma trikki om Niilus pruuknu viil üte pildi tegemise man, kon aida saina veeren om viien rian 77 halli sõamiist ja rosinas om keskel väiku valgõ pinikene... ja kõik sõajälehüse omma meelest lännü.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin