Nummõr' 283
Lehekuu 14. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lehmäpidäjit om veitüs jäänü
 • Uudissõ
   
 • Umal Pidol laul üts Eesti parõmbit poissõkuurõ – Põlva maakunna uma
 •  
 • Suvõl lätt abipolitseid inämb vaia
 • Elo
   
 • Teküs pensionilisa kasvuhuunist
 •  
 • Karula miis Krüüneri Teo oppas lindamist avvustama
 • Märgotus
   
 • Om luuduskaitsõkuu
 •  
 • Kildakõisi «Teemi är!» talgopääväst Vanal Võromaal
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Juhtkiri: Vaia om vahtsõ ao lehmäpidäjit
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Mille om väikeisi lehmäpidäjit nii veitüs jäänü: päält tuu, et pidäjä omma vanas jäänü ja jõvva-i inämb lehmi iist huult kanda, om üts põhjus ka seo, et üts pere jõvva-i eski üte lehmä piimä är ei tarvita ja kombinaadi võta-i inämb ammu pukipiimä vasta.

  Külä pääl piimä müümine om olnu lehmäpidäjide jaos pall’o keerolinõ, tähendänü suurt nuputamist ja inemiisi läbikõlistamist.

  A no om vahtsõnõ aig, inemiisil omma elon abis vahtsõ targa riistapuu. Olõ-i määnegi probleem näütüses Facebookin piimäostjidõ nimekirja pitä ja Google'i kaardiprogrammi abiga kõgõ õgvõmb sõidutsõõr kokko säädi.

  Tutva eläjäpidäjä tekk’ kipõlt musta rehkendüse, et ku küssü maapiimä liitrist 50 senti, sis päält kulu maahaarvamist pidänü lehmäpidäjäle kätte jäämä nii 30 senti.

  Ku om teküs piimätsõõr ja egä päiv sada liitrit piimä maaha müüdüs saa, sis tiin inemine 30 eurot päävän. Kuun tege tuu 900 eurot, miä olõ-i sukugi kehv palk.

  Muidoki passi-i sääne vahtsõnõ piimämüümine vanõmbalõ inemisele. Iks noorõlõ. A tuu tähendäs, et nuur inemine piät kõgõpäält lehmäpidämise selges opma. Tuu olõ-i jo niisama, et võtat viis lehmä lauta ja kaet sis, miä saa. A tegeligult tasus külh noorõl inemisel eläjäpidämist oppi: pall’o ettekaeja talopidäjä kõnõlõsõ joba jupp aigu, et hää süük lätt terven ilman inämb ja inämb hinda. Olõ-i pelädä, et piimä hind alla lätt, inne vastapite.
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin