Nummõr' 283
Lehekuu 14. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lehmäpidäjit om veitüs jäänü
 • Uudissõ
   
 • Umal Pidol laul üts Eesti parõmbit poissõkuurõ – Põlva maakunna uma
 •  
 • Suvõl lätt abipolitseid inämb vaia
 • Elo
   
 • Teküs pensionilisa kasvuhuunist
 •  
 • Karula miis Krüüneri Teo oppas lindamist avvustama
 • Märgotus
   
 • Om luuduskaitsõkuu
 •  
 • Kildakõisi «Teemi är!» talgopääväst Vanal Võromaal
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Võitlus elo lõpuni
    
   
  Ruitlasõ Olavi, murõlik miis 
    
  Ega seo elo kerge ei olõ. Latsõst pääle nakkas üts otsalõppõmalda olõmanolõmisõ võitlus, nikani ku varba viimätsit tõmblõmiisi tegevä ja sõs aigupiten sinitses läävä. Puhkamisõs inemisele seon elon aigu antu ei olõ. Esiki nii-üteldä puhkus om olõmanolõmisõ võitlusõ osa. Kiä puhkas tarõ takan pindre pääl ja pand hernekeppe pistü, kiä saa Luunja kantripidolõ vai tivolilõ sõita, kiä jõud hindäle tuusigu Bulgaaria odavahe kuurorti osta, kiä jõud kavvõmbahe puhkama sõita ja saa tagasi tullõn tõisi kadõhõs aia, ku laul nii, et tuust õnnõ ütte muudu arvo võit saia: Aruba, Jamaica ooh I wanna take ya to Bermuda...

  Pääle ärkuulmist lõpõs ülekohus ja kõik inemise saava kõrraga üteväärilidses. Nii traktorist ku engineering manager, nii nüsjä ku IT-spetsiälist. Surm om nigu kommunism ilma proletariaadi diktatuurilda. Lenin ütel’, et kommunism om nõvvukogo võim pluss kogo maa elektrifitsiirmine. Täl es olõ õigus. Stalin oll’ pall’o suurõmb kommunist, tä tekk’ õks kõrdo rohkõmb inemiisi üteväärilises.

  Aokiränik Hvostov tõi tuu eutanaasiaküsümüse jälki pääväkõrda. Et ku luutusõlda haigõ näide uma tahtmisõ perrä säädüslikult maaha tappa, sõs om kõigil keremb. Vannol ja näide latsil-latsõlatsil kah. Pensionisüstemil kah. Ma ei olõ eutanaasia puult, a ku edesi märgota, sõs olõs ülepää mõistlik pensioni- ja haigõkassasüstemist vallalõ üldä.

  Sotsmass jääs tüütegijäle alalõ. Tuu unigu rahaga jõvvat ruuhi ja arstiapi osta. Ku tark olõt ja tervüst hoiat, sõs võit peris odavahe uma päävä lõpuni saia.

  Ku pensioni pääle luuta ei saa, omgi sul ildamba õnnõ ummi latsi pääle luuta. Ku jätit nä tegemäldä, sis lõpõtki ütsindä. Ku sa ummi latsi iist huult es kanna ja näile ligimädsearmastamist es oppa, sis lõpõt kah ütsindä. Ku tiit viis last ja näist inemise kasvatat, võit piaaigu kimmäs olla, et nä su iist vannulpäivil huult kandva. Ku teit üte latsõ, sis sul arvada nii häste ei lää.

  Inne ku vahtsõnõ süstem tüüle nakkas ja inemise arvo saava, et latsõ omma sõna kõgõ õgvõmban mõttõn tulõvik, lõpõs suur ports inemiisi ütsindä. Tõisilõ hoiatusõs.

  Inämbüste omma nä karjääriinemise, kiä omma ammõdiredeli pääl nõsõmisõ nimel üte tähtsä osa elost elämäldä jätnü. Ku inemiisile saa selges, et karjääriinemise matõtas kohegi karjääri, ruus traktoriga pääle, sõs vast jõud peräle, et pääle mammona om elon viil ütte-tõist, millel silm pääl hoita.
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin