Nummõr' 283
Lehekuu 14. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lehmäpidäjit om veitüs jäänü
 • Uudissõ
   
 • Umal Pidol laul üts Eesti parõmbit poissõkuurõ – Põlva maakunna uma
 •  
 • Suvõl lätt abipolitseid inämb vaia
 • Elo
   
 • Teküs pensionilisa kasvuhuunist
 •  
 • Karula miis Krüüneri Teo oppas lindamist avvustama
 • Märgotus
   
 • Om luuduskaitsõkuu
 •  
 • Kildakõisi «Teemi är!» talgopääväst Vanal Võromaal
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Suvõl lätt abipolitseid inämb vaia
   
  Saksniidü Veiko
    
   
  Lehiste Riho tege abipolitsei- tüüd süämega. 
    
  Et suvõl tulõ hulga suuri ettevõtmiisi ja latsil om pall’o vapa aigu, sis om politseil inämb tüüd ku muido. Sis om suurõs abis teküs abipolitsei: Võro maakunnan om näid 36, Valga maakunnan 28 ja Põlva maakunnan 42.
   
  «Timahava nelä edimädse kuuga om abipolitsei olnu meile abis joba 123 kõrda,» kitt Võro liina patrulliteenistüse vanõmb Maandi Varbo. Perämäne kõrd haarti suurõmb punt üten Võro liinan peetühe sõaväe liinalahinguhe.

  Põlva maakunna abipolitsei om abis olnu 120 ja Valga maakunna uma 64 kõrda.

  «Et olla hää abipolitsei, piät esi säädüse perrä käümä, kõrda avvustama,» kõnõlõs üts Võro liina tegüsämb abipolitseimiis Lehiste Riho (49). Tä om abipolitseitüüd tennü joba säidse-katõssa aastat.

  Ammõdi poolõst om Riho Võro judoklubi Rei treener ja oppas Varstu koolin kihälist kasvatust ja riigikaitsõt. Teno Riholõ om mitu poiskõist ja tütrikku saanu elo õigõ ria pääle. Riho kõnõlõs trennin ja näütäs esi ette, kuimuudu hinnäst pidänü üllen pidämä.

  A muidoki olõ-i Rihol abipolitsei tüün peris kõik õnnõs lännü. «Aiõmi üüse pikkä aigu mõtsan varast takan, lummõ oll’ kah puul miitret ja iks es saa tedä kätte!» om Rihol üts esimuudu juhtuminõ meelen.

  Maandi Varbo jutu perrä lätt abipolitseid vaia viil suuri ettevõtmiisi (Uma Pido, Võro folkloorifestivaal, laada) aigu kõrra hoitmisõs. Ku om väega suur ettevõtminõ, kutsutas appi ka politseikooli kadeti ja turvafirma. Viis kadetti omma Võro politseil abis suvõ keskpaigani.

  Ku vaia om, tulõ Võro maakunna politseile appi ka Põlva uma ja vastapite. Näütüses ku omma suurõmba kontrolmisõ nigu «Kõik puhkva».

  Maandi Varbo märk, et kõgõ suurõmbas abis om iks tuu, ku inemise ei lää juvva täüs pääga autoga sõitma ega ujoma.
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin